PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE: GAZOCIĄGI ZASILONE TECHNOLOGIĄ.

 

Klient.

 

Pražská Plynárenská Distribuce, a.s. (PPD) jest spółką zależną od Pražská Plynárenská, która oferuje usługi dystrybucji gazu ziemnego w Pradze. Zadaniem PPD jest bezpieczna eksploatacja, utrzymanie i odnowienie sieci dystrybucji gazu w stolicy Czech. Spółka posiada wysokiej jakości zaplecze techniczne i pracowników, którzy mają długoletnie doświadczenie w eksploatacji oraz budowie instalacji gazowych.

 

Położenie geograficzne gazociągów odgrywa ważną rolę w działalności firm inżynieryjnych i budowlanych, architektów oraz planistów. Aby zapobiec awariom lub ewentualnym wypadkom muszą oni uzyskać dokładne i wiarygodne informacje o linii. Zgodnie z przepisami, dostęp do danych dotyczących regionu Pragi ma obowiązek zapewnić im PPD. Dlatego w kwietniu 2017 roku spółka podpisała umowę z Asseco Central Europe (ACE) na implementację V3S – Portalu Dostarczania Danych w oparciu o System Informacji Technicznej oraz związanych z tym usług teleinformatycznych. Nowe rozwiązanie zostało zbudowane na bazie Portalowej Technologii SAMO.

 

Wdrożenie.

 

Celem projektu była budowa kompleksowego Portalu Dostarczania Danych, który pozwoli spółce na podniesienie efektywności świadczonych usług. Ważnym elementem wdrożenia była konieczność spełnienia przez spółkę obowiązków narzuconych przez regulatora. Dotyczyły one umożliwienia podmiotom zewnętrznym elektronicznego dostępu do danych na temat: sieci instalacji gazowych, dokumentacji projektowej, wykonania i położenia sieci, a także zgłoszeń przekazania oraz dokumentacji analitycznej terenu.

 

Budowa kompleksowego Portalu Dostarczania Danych pozwoliła spółce na podniesienie efektywności świadczonych usług.

 

System wykorzystuje dane z Rejestru Identyfikacji Terytorialnej, Adresów i Nieruchomości (RÚIAN) do wprowadzania danych adresowych. Jest także połączony z usługami Rejestru Administracyjnego Podmiotów Gospodarczych (ARES), służącego do wyszukiwania osób prawnych na podstawie danych IR (ang. Information Retrieval). Został również zintegrowany z usługami geoprzestrzennymi serwera ArcGIS oraz bramkami SMTP/SMS, dzięki czemu powiadomienia SMS oraz e-mail są wysyłane automatycznie. Nowy Portal Dostarczania Danych zapewnił sprawną weryfikację konkretnych obszarów pod względem występowania instalacji gazowej i rurociągów. Wszystkie niezbędne informacje mogą być przez użytkownika drukowane lub udostępniane mu w postaci plików DGN (CAD).

 

Kluczowe korzyści.

 

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania portalowego zakończyło się w marcu 2018 roku. Jego realizacja umożliwiła PDP spełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego. System objął cały cykl życia wniosków, począwszy od pierwszego kontaktu, poprzez przetwarzanie, aż do zamknięcia i dostarczenia oświadczeń i odpowiednich dokumentów.

 

Realizacja projektu wpłynęła na wyraźne zmniejszenie kosztów operacyjnych po stronie spółki, która dzięki integracji z systemem GIS zyskała równocześnie narzędzie umożliwiające automatyczną ocenę układu sieci gazowej.

 

Portal Dostarczania Danych zapewnił sprawną interakcję z klientami. Jego wdrożenie poprawiło wydajność obsługi ponad 12 000 wniosków rocznie, które teraz przetwarzane są automatycznie. Przełożyło się to z jednej strony na znaczną oszczędność czasu pracowników, a z drugiej usprawniło i przyspieszyło komunikację z klientem. Dzięki w pełni zautomatyzowanej obsłudze nie musi on już osobiście pojawiać się w PPD.

 

Kamienie milowe projektu.

 

Analiza i audyt bieżących procesów biznesowych oraz zdefiniowanie obszarów wymagających ujednolicenia.
Optymalizacja procesów.
Dostosowanie i rozbudowa systemu w celu jego integracji z otoczeniem klienta.
Rozwój i modyfikacja interfejsów.
Migracja danych.
Koordynacja z projektami w toku.
Zapewnienie wsparcia po wdrożeniu.

 

Projekt w liczbach.

4,5 tys. km
gazociągów (374 km wysokich, 2 780 km średnich i 1 283 km niskich sieci ciśnienia)
10 tys.
sterowników domowych
14,3 mln
kWh sprzedaży gazu ziemnego rocznie
244
systemy regulacji i pomiaru ciśnienia gazu
397 tys.
punktów dostawy

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ: PRĄD ROZLICZANY ZDJĘCIEM.

 

Klient.

 

Západoslovenská distribučná a.s. (ZSD) jest spółką zależną od Západoslovenská energetika a.s., będącej częścią niemieckiej grupy energetycznej E.ON. Jako największy dystrybutor energii elektrycznej na Słowacji, z ponad 95-letnią historią, podlega zasadom regulacyjnym na mocy odpowiednich ustaw. Misją ZSD jest zapewnienie bezpiecznych i niezawodnych dostaw energii, poprawiających jakość życia mieszkańców zachodniego regionu Słowacji. W tym celu spółka dokonuje znaczących inwestycji w odnowienie obiektów dystrybucyjnych oraz usług elektronicznych dla swoich klientów.

 

ZSD jest nowoczesną firmą, która w swojej działalności dużą uwagę przykłada do podnoszenia jakości oferowanych usług. Dlatego zależało jej na wdrożeniu rozwiązania informatycznego, które usprawni m.in. proces odczytu danych z liczników energii elektrycznej i umożliwi sprawny przepływ Big Data. Spółka szukała też sposobu na obniżenie kosztów i optymalizację logistyki urządzeń pomiarowych – od momentu ich dostarczenia do chwili wdrożenia. Z tego powodu zdecydowała się na stworzenie Aplikacji Mobilnej ZSD i do współpracy przy tym projekcie zaprosiła eDocu, spółkę z Grupy Asseco.

 

Wdrożenie.

 

Projekt rozpoczął się w marcu 2017 roku i zakładał budowę rozwiązania, które będzie zarówno wsparciem dla klientów ZSD, jak i procesów realizowanych przez firmę. Wdrożenie poprzedziła bardzo dokładna analiza potrzeb spółki, która pozwoliła na precyzyjne określenie funkcjonalności nowego rozwiązania.

 

Zaprojektowana przez eDocu Aplikacja Mobilna ZSD składa się z dwóch części. Pierwsza jest przeznaczona dla użytkowników końcowych i pozwala im na efektywne wykorzystanie energii elektrycznej. Dzięki technologii OCR (ang. Optical Character Recognition) aplikacja umożliwia klientom samodzielne wykonywanie odczytów licznika. Wystarczy, że zeskanują znajdujące się tam cyfry, a aplikacja przekaże zebrane w ten sposób dane do dystrybutora, gdzie zostaną one zweryfikowane i przesłane do dostawcy energii. Na tej podstawie zostaje wystawiona faktura. Eliminuje to konieczność osobistej wizyty u klienta, który za pośrednictwem aplikacji może także monitorować zużycie energii na przejrzystych wykresach w cyklach tygodniowych, miesięcznych lub rocznych.

 

Druga część aplikacji jest odpowiedzialna za usprawnienie procesów wewnętrznych ZSD. Wdrożenie rozwiązania zapewniło możliwość monitorowania całego procesu logistycznego odczytu liczników energii elektrycznej. Spółka zyskała też pełne dane na temat ich lokalizacji.

 

Cała infrastruktura back-end i usług działa na ogólnym systemie eDocu. Aplikacja została również zintegrowana z wewnętrznym rozwiązaniem SAP, który pomaga w gromadzeniu wszystkich istotnych danych. Obie jej części dostosowano do potrzeb klienta, zgodnie z jego wymaganiami i procesami wewnętrznymi.

 

Było to pierwsze wdrożenie tego rozwiązania realizowane przez eDocu i równocześnie pierwszy klient spółki z tego sektora. Aplikacja mobilna została udostępniona bezpłatnie we wrześniu 2018 roku, dzięki czemu może z niej korzystać już ok. 1 milion klientów ZSD z regionu Zachodniej Słowacji. W realizacji projektu brało udział ok. 6 ekspertów eDocu, którzy na bieżąco reagowali na potrzeby i sugestie klienta. Obecnie eDocu prowadzi prace nad rozszerzeniami aplikacji dla przedsiębiorców i dużych klientów.

 

Kluczowe korzyści.

 

Wdrożenie aplikacji pomogło obniżyć koszty związane z odczytem liczników, które wcześniej musiały być wykonywane ręcznie przez pracowników ZSD w każdym miejscu poboru. Pozwoliło także na usprawnienie procesów wewnętrznych i zapewniło szybki dostęp do danych, co przyczyniło się do podniesienia sprawności rozliczeń i umożliwiło prowadzenie dokładnych analiz związanych z wykrywaniem ewentualnych nieprawidłowości lub nadużyć.

 

Aplikacja Mobilna ZSD umożliwia odbiorcom energii elektrycznej samodzielnie odczyty z liczników oraz monitorowanie bieżącego zużycia prądu. Dzięki temu mogą porównać, kiedy ta wartość była najwyższa i ocenić, czy optymalnie korzystają z energii elektrycznej w domu. Mogą oszacować zużycie lub aktywować powiadomienia o codziennych i miesięcznych przekroczeniach parametrów określonych w umowie. Wykorzystanie tych informacji może przyczynić się do dodatkowych oszczędności i niższych rachunków.

 

Wdrożenie aplikacji pomogło obniżyć koszty związane z odczytem liczników, które wcześniej musiały być wykonywane ręcznie.

 

Wdrożenie aplikacji znacznie usprawniło komunikację z klientami ZSD, którzy za jej pośrednictwem mogą m.in. w prosty sposób skontaktować się z firmą, czy zgłosić niedobór w sieci dystrybucji energii elektrycznej. Zyskują także stały dostęp do aktualnych informacji na temat ewentualnych przestojów lub awarii. Za jej pośrednictwem mogą też znaleźć wykwalifikowanego elektryka lub skontaktować się z ZSD.

 

Dzięki aplikacji klienci otrzymują wszystkie niezbędne informacje dotyczące m.in. umów oraz faktur. Oszczędzają także czas, ponieważ są administratorem własnych danych i za pośrednictwem aplikacji mogą w prosty sposób dokonać zmian swoich danych adresowych.

 

Kamienie milowe projektu.

 

Dogłębna analiza potrzeb klienta.
Rozwój oprogramowania back-end.
Programowanie aplikacji.
Integracja z innymi systemami.
Udostępnienie aplikacji w sklepach AppStore i Google Play.

ORANGE: DWA ŚWIATY TELEKOMUNIKACJI.

 

Klient.

 

Orange Polska, spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest częścią Grupy Orange, wiodącego dostawcy usług telekomunikacyjnych w Polsce, Europie i na świecie. Orange dostarcza komórkowe i stacjonarne usługi telekomunikacyjne, w tym połączenia głosowe, usługi przesyłania wiadomości i treści, dostęp do Internetu oraz telewizję. Ponadto świadczy usługi ICT (Information and Communications Technology), dzierżawy łączy oraz transmisji danych. Zajmuje się również budową infrastruktury telekomunikacyjnej, sprzedażą sprzętu telekomunikacyjnego, a także prowadzi działalność obrotu energią elektryczną.

 

W Polsce spółka jest liderem rynku telefonii stacjonarnej, Internetu oraz transmisji danych. Jako jedyny operator oferuje kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dostępne w całym kraju. Jej celem jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom poprzez osiągnięcie pozycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, multimedialnych i rozrywkowych, korzystającego z nowoczesnych technologii.

 

Orange świadczy usługi telefonii stacjonarnej na rzecz ok. 3.5 mln abonentów, które opierają się na dwóch różnych technologiach: TDM –tradycyjnych centralach cyfrowych oraz VoIP – telefonii opartej o protokół SIP. Operatorowi zależało na usprawnieniu współpracy tych dwóch sieci, bez której komunikacja pomiędzy poszczególnymi obszarami nie byłaby możliwa. Oznaczało to konieczność wdrożenia do sieci szkieletowej zupełnie nowego, krytycznego systemu. Kluczowe znaczenie miał tu wybór sprawdzonego dostawcy, który posiada niezbędne doświadczenie i kompetencje do tego, żeby z sukcesem zakończyć to wymagające przedsięwzięcie. Był to powód, dla którego Orange Polska zdecydowało się na wdrożenie systemu Asseco Media Gateway Control Function (Asseco MGCF) – autorskiego rozwiązania Asseco Poland.

 

Asseco MGCF całkowicie zastąpił dotychczasową platformę, stając się jednym z najbardziej krytycznych systemów dla utrzymania ciągłości podstawowych usług stacjonarnych Orange w Polsce.

 

Wdrożenie.

 

Głównym celem projektu, który rozpoczął się w listopadzie 2016 roku, było zachowanie ciągłości podstawowych usług sieci stacjonarnej Orange w Polsce. Miał on zapewnić współpracę pomiędzy VoIP i TDM – dwoma, znacznie różniącymi się pod względem technologicznym, obszarami sieci. Asseco MGCF całkowicie zastąpił dotychczasową platformę, stając się jednym z najbardziej krytycznych systemów dla utrzymania ciągłości podstawowych usług stacjonarnych Orange w Polsce.

 

Asseco MGCF został zbudowany w oparciu o oprogramowanie JAVA zgodnie ze standardem JSLEE, działające w ramach serwera aplikacji JBoss. System odpowiada za konwersję sygnalizacji pomiędzy sieciami VoIP i TDM dla protokołów SIP i ISUP. Posiada mechanizmy konfiguracji współpracy międzyprotokołowej i filtrów, które są szczególnie istotne dla bezpieczeństwa ruchu pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych.

 

Wdrożony przez Asseco system MGCF zapewnia Orange Polska następujące funkcjonalności:

 • realizację połączeń w relacjach SIP-ISUP, ISUP-SIP, jako centrala końcowa,
 • realizację połączeń w relacji ISUP-ISUP, jako centrala tranzytowa,
 • obsługę protokołów ISUP, SIP, MEGACO (h.248), MGCP, ENUM,
 • obsługę przenoszalności numerów poprzez komunikację po protokole ENUM,
 • mechanizmy konfiguracji współpracy międzyprotokołowej i filtrów,
 • obsługę kilkuset nowych połączeń na sekundę przy jednoczesnym utrzymaniu wielu tysięcy działających.

 

System MGCF w Orange Polska komunikuje się:

 • w sieci TDM z centralami międzynarodowymi, tranzytowymi, a także lokalnymi po protokołach SS7 w sieci SIGTRAN (120 central 4 typów),
 • w sieci VoIP/IMS bezpośrednio z głównymi elementami typu Session Router/Controller, działającymi w ramach platformy New Border Infrastructure,
 • z 16 instancjami Media Gateway (MGW) trzech różnych typów na obszarze całej Polski.

 

Wprowadzenie do sieci szkieletowej Orange produktu stworzonego przez Asseco było ogromnym wyzwaniem dla zespołu projektowego, głównie z powodu konieczności przeprowadzenia bardzo dużego, jak dla jednego systemu zakresu testów. Ich celem było potwierdzenie zgodności protokołów telekomunikacyjnych, zaczynając od testów współpracy z szeroką gamą urządzeń sieciowych operatora, aż po scenariusze wsparcia obsługi różnych usług końcowych. Ta trwająca około roku część projektu, która realizowana była w laboratorium Orange i w sieci produkcyjnej, obejmowała:

 • ok. 2000 scenariuszy zgodności protokołowej wykonywanych przez kilka zespołów ekspertów Orange. Ich zakres był bardzo zróżnicowany: od automatycznych testerów protokołów telekomunikacyjnych, po scenariusze obsługi usług na wielu różnych typach urządzeń końcowych;
 • ok. 2000 scenariuszy realizowanych w środowisku produkcyjnym obejmujących:
   • o testy współpracy ze wszystkimi centralami realizowane przez zespoły w całej Polsce,
   • o testy współpracy i niezawodności z siecią SIGTRAN,
   o testy obsługi ruchu na granicy dostępności zasobów w konkretnej relacji (obsługa kolizji, przelewów itp.).

 

W ramach projektu, Asseco wspólnie z Orange przeprowadziło integrację nowego rozwiązania z innymi systemami operatora, a także migrację krajowych zasobów z zapewnieniem lokalnej redundancji i georedundancji.

 

Było to pierwsze tego typu i równocześnie jedno z bardziej skomplikowanych technologicznie wdrożeń realizowanych przez Asseco dla Orange Polska. Zakończony w styczniu 2019 roku projekt wymagał przeprowadzenia testów i rekonfiguracji dla 120 central 4 typów, co wiązało się z koniecznością zaangażowania w przedsięwzięcie bardzo dużej liczby osób w całej Polsce. W kulminacyjnym momencie było to ok. 90 specjalistów po stronie Orange oraz 20 po stronie Asseco.

 

Kamienie milowe projektu.

 

Około 8 miesięcy – stworzenie przez Asseco podstawowej wersji systemów.
Około 14 miesięcy – testy i modyfikacje systemu.
Około 6 miesięcy – migracja systemu, która uwzględniała:

 • zasoby fizyczne TDM w całej Polsce,
 • ruch na styku z siecią VoIP,
 • ruch międzynarodowy, tranzytowy i krajowy w obu relacjach,
 • testy niezawodności w realnym ruchu.

 

„Głównym celem projektu MGCF było zapewnienie ciągłości usług stacjonarnej sieci głosowej Orange w Polsce przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności kosztowej ich świadczenia. Zastąpienie dotychczasowego rozwiązania nowym, dużo wydajniejszym i tańszym w utrzymaniu pozwoliło nam ten cel w pełni osiągnąć. Zbudowanie od podstaw systemu łączącego dwa światy różnych technologii usług głosowych było wyzwaniem trudnym i ambitnym. Zespoły Orange Polska i Asseco mogą być dumne z wyników wspólnej pracy w tym projekcie” – powiedział Krzysztof Kaszewski, Kierownik Działu Rozwoju Sieci w Orange Polska.

 

„Nowy system MGCF umożliwia naszym klientom wykonywanie połączeń stacjonarnych, a przy tym jest dużo bardziej efektywny niż poprzedni. Jego wdrożenie znacznie ograniczyło też koszty operacyjne, co przekłada się m.in. na wskaźnik OPEX” – powiedział Łukasz Trzos, Dyrektor Rozwoju Sieci Konwergentnej w Orange Polska.

 

Kluczowe korzyści.

 

Wdrożenie nowego systemu pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów utrzymania platformy (OPEX) i zapewnienie długofalowego wsparcia w jej obszarze. Rozwiązanie nie tylko spełniło wysokie wymagania niezbędne dla dużego operatora telekomunikacyjnego, jak niezawodność oraz skuteczność obsługi połączeń, ale okazało się bardziej elastyczne, wydajne i skalowalne od wcześniej używanych.

 

Jest ono także otwarte na dalszy rozwój, co znacznie skraca „time to market” dla wprowadzania modyfikacji algorytmów współpracy międzyprotokołowej, które mogą być niezbędne np. do uruchamiania nowych połączeń międzyoperatorskich dla usług dostępowych bądź tranzytowych.

 

Dodatkowym atutem okazała się autorska architektura rozwiązania, która umożliwia jego dalszą rozbudowę, przez co pozwala na uniezależnienie się telekomu od producentów oprogramowania i sprzętu. Dzięki wdrożeniu, Orange Polska dysponuje skalowalnym oraz wydajnym systemem w odpowiednio dopasowanym modelu licencyjnym, który nie wymaga m.in. licencji ruchowych, czy produktowych firm trzecich.

 

„Dla Asseco był to przełomowy projekt. Głównie dlatego, że tym razem stworzyliśmy dla Orange rozwiązanie, które działa w ścisłym rdzeniu sieci i odpowiada za możliwość świadczenia podstawowych usług telefonicznych. Oznacza to, że dostarczone rozwiązanie musi działać z odpowiednią skutecznością, wydajnością i niezawodnością. Jest to jedyny tego typu element w stacjonarnej części sieci Orange odpowiedzialny za komunikację pomiędzy obszarami sieci IMS i TDM, zarówno na styku krajowym, jak i międzynarodowym” – powiedział Maciej Kogut, Kierownik Obszaru Sieci i Usług Mobilnych w Pionie Telekomunikacji i Mediów w Asseco Poland.

 

„Wdrożenie Asseco MGCF w Orange Polska była dla zespołu projektowego Pionu Telekomunikacji i Mediów niespotykanym dotychczas wyzwaniem. Poza zaimplementowaniem protokołów telekomunikacyjnych zmierzyliśmy się ze specyficznym trybem weryfikacji i wdrażania dostarczanych rozwiązań do sieci telekomunikacyjnej. Wieloletnia współpraca Asseco z Orange Polska, mimo wyzwań projektowych, okazała się jednym z kluczowych czynników osiągniętego sukcesu. Liczymy, że stworzony produkt Asseco MGCF spotka się z zainteresowaniem operatorów poszukujących alternatywnych rozwiązań dla kosztownych i przestarzałych systemów” – powiedział Radosław Semkło, Dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów w Asseco Poland.

 

Projekt w liczbach.

4 tys.
przetestowanych scenariuszy powtarzanych kilkukrotnie w cyklach 4-5 tygodniowych wraz z rozwojem aplikacji
6
miesięcy - migracja zasobów centralowych w skali całego kraju
14
miesięcy - testy i modyfikacje systemu przed wdrożeniem
16
Media Gateway – 3 typów
60 tys.
obsługiwanych kanałów rozmównych
110
specjalistów zaangażowanych w projekt
120
central 4 typów przetestowanych i zintegrowanych
450
maksymalnie i średnio 130 CAPS (nowych połączeń na sekundę) w godzinie największego ruchu obsłużone skutecznie przez pojedynczą instancję w realnym ruchu
05

Utility i telekomunikacja