MINISTERSTWO NAUKI I TECHNOLOGII STANU LAGOS W NIGERII: ROZWÓJ ZAPLANOWANY „Z GÓRY”.

 

Klient.

 

Ministerstwo Nauki i Technologii stanu Lagos w Nigerii jest resortem odpowiedzialnym za planowanie, opracowywanie oraz wdrażanie polityki państwa w obszarze nowych technologii. Jego celem jest takie wykorzystanie innowacji, które przyczyni się do rozwiązywania problemów i będzie miało pozytywny wpływ na społeczeństwo.

 

Lagos jest najmniejszym i równocześnie najgęściej zaludnionym regionem Nigerii, na którym według szacunkowych danych mieszka ok. 21 mln osób. Dynamiczny rozwój regionu oraz stały napływ nowych mieszkańców spowodowały, że ministerstwo szukało rozwiązania, które pozwoli na podniesienie efektywności planowania rozwoju stanu Lagos, umożliwi sprawne zarządzanie zasobami w zakresie gospodarki przestrzennej i zapewni lepsze administrowanie obszarem o powierzchni 3 577 km². Oznaczało to konieczność wykorzystania nowoczesnych narzędzi, pozwalających na pozyskiwanie zobrazowań, które będą zasilały system informacji geoprzestrzennej w wiarygodne, aktualne i wysokiej jakości dane.

 

Do realizacji tego projektu, wybrało ofertę Asseco Nigeria. Spółka pokonała międzynarodową konkurencję, dzięki nowatorskim rozwiązaniom stworzonym przez Asseco Poland, które odpowiadało za dostawę dwóch platform bezzałogowych wraz z panelami operatorskimi i oprogramowaniem Naziemnej Stacji Kontroli Asseco Ground Control Station (Asseco GCS) oraz środowiska symulacyjnego Asseco Simulation Environment (Asseco SE). Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie szkoleń dla operatorów bezzałogowych systemów latających. Wdrożenie było realizowane we współpracy z Asseco Poland.

 

Wdrożenie.

 

Projekt rozpoczął się w lutym 2017 roku i był realizowany w dwóch częściach. W pierwszej Asseco dostarczyło środowisko symulacyjne Asseco SE służące do prowadzenia szkoleń operatorów bezzałogowych systemów latających. Za jego pośrednictwem mogą oni nabyć niezbędne umiejętności związane z kompleksowym użytkowaniem systemu UAV – począwszy od planowania, startu, wykonania całej misji aż po lądowanie, a także wykształcić nawyki szybkiego i odpowiedniego reagowania w sytuacjach awaryjnych. Oprogramowanie to pozwala na przeprowadzenie szkolenia lotniczego w sposób bardzo dokładnie odzwierciedlający warunki rzeczywistego użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, bez obaw o utratę platformy bądź oczekiwanie na odpowiednie warunki pogodowe.

 

W ramach projektu Asseco stworzyło również w Nigerii certyfikowane centrum szkoleniowe dla operatorów UAV wraz z centrum serwisowym. Była to pierwsza tego typu inwestycja w tym regionie oraz jedna z pierwszych realizowanych w Afryce, dzięki której kilkadziesiąt osób rocznie będzie mogło zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną. Zakres szkoleń obejmuje obsługę i użytkowanie platform typu multirotor i płatowców, a także oprogramowania do budowy cyfrowego modelu terenu. Zajęcia są prowadzone przez ekspertów z Asseco Poland i Asseco Nigeria.

 

W drugiej części projektu spółka była odpowiedzialna za dostarczenie bezzałogowych statków powietrznych, które dzięki oprogramowaniu Asseco umożliwiają stworzenie dokładnej ortofotomapy całego stanu Lagos.

 

Wykorzystanie Asseco GCS pozwala na precyzyjne zaplanowanie trasy lotów. Są one realizowane równocześnie przez dwie platformy bezzałogowe, gdzie każda porusza się nad jednym z 39 wydzielonych sektorów. Podczas 6 godzin spędzonych w powietrzu dron wykonuje ok. 22 tysiące zdjęć w bardzo wysokiej rozdzielczości. Nalot nad jednym obszarem o powierzchni 12 km2 realizowany jest w ciągu dwóch dni.

 

Wykorzystanie w projekcie oprogramowania Asseco pozwoliło na stworzenie dokładnej ortofotomapy całego stanu Lagos.

 

Naziemna Stacja Kontroli Asseco umożliwia operatorom ciągły nadzór nad realizacją misji. Wykonywane podczas każdego lotu zdjęcia są pobierane z platform latających, a następnie analizowane, przeliczane i przetwarzane za pomocą dedykowanego oprogramowania, które wynikowo tworzy ortomozaikę. W ten sposób powstaje bardzo dokładna ortofotomapa terenu, która w kolejnym etapie zostaje udostępniona w geoportalu.

 

W tym projekcie Asseco było również odpowiedzialne za integrację poszczególnych komponentów rozwiązania oraz testy systemu, który został w pełni dostosowany do wymagań i potrzeb Ministerstwa Nauki i Technologii stanu Lagos. Dzięki elastyczności, jaką zapewnia Asseco GCS będzie on mógł być rozbudowany i docelowo zintegrowany z systemem zarządzania UTM (ang. Unmanned Traffic Managment).

 

Za wdrożenie oprogramowania odpowiedzialne było Asseco Nigeria, będące również pierwszą linią wsparcia dla klienta. Realizacja projektu odbywała się przy pełnej współpracy z Nigeryjskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Biurem Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego w celu zapewnienia przestrzegania wszystkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

 

Kluczowe korzyści.

 

Dzięki realizacji projektu stan Lagos dysponuje obecnie rozwiązaniem, które zapewnia dokonywanie bardzo dokładnych pomiarów oraz sprawne pozyskiwanie zobrazowań do zasilenia systemu eGIS. Zyskuje także możliwość ewidencji nieruchomości oraz aktualną wiedzę na temat administracyjnych zmian zachodzących w ponad 21 milionowej populacji.

 

Współpraca Asseco z Ministerstwem Nauki i Technologii stanu Lagos pozwoliła m.in. na efektywniejsze planowanie rozwoju tego regionu Afryki oraz zarządzanie jego zasobami w zakresie gospodarki przestrzennej. Umożliwiła także stały monitoring zanieczyszczeń środowiska.

 

Rozwiązanie Asseco stało się integralną częścią projektu eGIS i umożliwiło sprawne pozyskiwanie wysokorozdzielczych zdjęć rozległego obszaru aglomeracji. Zapewniło także ich przetwarzanie oraz udostępnianie informacji za pośrednictwem geoportalu zarówno mieszkańcom, jak i inwestorom.

 

Dzięki stworzonemu przez Asseco ośrodkowi edukacyjnemu, stan Lagos może efektywnie kształcić kolejnych operatorów UAV, którzy trenując w środowisku bardzo dokładnie odzwierciedlającym zachowanie dronów w powietrzu, mogą dobrze przygotować się do wykonywania przyszłych lotów.

 

Projekt w liczbach.

2
bezzałogowe statki powietrzne
3,6 tys. km2
powierzchnia pojedynczej ortofotomapy
12 h
lotu nad każdym z 39 sektorów
21 mln
mieszkańców z dostępem do aktualnych danych
22 tys.
zdjęć podczas pojedynczego lotu
39
obszarów do nalotu, każdy o powierzchni 12 km2

 

„Dynamiczny rozwój na rynku afrykańskim sprawił, że systemy bezzałogowe znajdują coraz szersze zastosowanie w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem lub biznesem. Rząd stanu Lagos po raz pierwszy zdecydował się na wykorzystanie systemów bezzałogowych w swoim projekcie eGIS. To dla nas bardzo istotne, że podjął decyzję o współpracy z nami, gdyż rozwój tych systemów jest ważnym elementem strategii Asseco. Pokonaliśmy konkurencję z całego świata m.in. dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom Asseco GCS, zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo przy lotach nad gęsto zaludnioną powierzchnią. Bardzo istotne było również wsparcie ze strony Asseco Nigeria, które było odpowiedzialne za prace serwisowe. Ten projekt po raz kolejny pokazał nam, jak ogromny potencjał mamy, działając wspólnie, jako Grupa Asseco” – powiedział Zdzisław Wiater, Dyrektor Pionu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa w Asseco Poland.

 

„Było to pionierskie przedsięwzięcie i równocześnie największy dotychczasowy projekt GIS prowadzony w Afryce Zachodniej. Dostarczone przez Asseco statki UAV stanowią najbardziej niezawodny, najbezpieczniejszy i najtańszy sposób dokładnego gromadzenia danych o liczbie nieruchomości z dokładnością poniżej 10 cm” – powiedział Simon Melchior CEO, Asseco Nigeria.

 

„Poza strategiczną współpracą między Ministerstwem Nauki i Technologii w Lagos i Asseco Nigeria, projekt ten jest praktycznym przykładem transferu technologii oraz wymiany wiedzy pomiędzy Europą a Nigerią” – powiedział Hakeem Fahm, Komisarz ds. Nauki i Technologii stanu Lagos.

 

„Integracja tego złożonego systemu była prawdziwym wyzwaniem dla całego zespołu. Tak ciężkie i zaawansowane rozwiązania są rzadkością na skalę światową. Zakończone pełnym sukcesem wdrożenie, którego główną częścią jest oprogramowanie AGCS, zarządzające całością misji fotogrametrycznej wraz zainstalowanymi sensorami – LIDAR, kamerą termowizyjną, czy aparatem wysokiej rozdzielczości, dowodzi dużej dojrzałości naszego systemu oraz wysokich kompetencji zespołu. Pozwala też z optymizmem przystępować do kolejnych międzynarodowych wyzwań” – powiedział Tomasz Mosiej, Project Manager w Pionie Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa w Asseco Poland.

 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI: STUDIA W TECHNOLOGII VR.

 

Klient.

 

Uniwersytet Wrocławski funkcjonuje od ponad 300 lat i jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce. Ponad 30 tysięcy studentów kształci się na 10 wydziałach, na których dominują kierunki humanistyczne. Jednym z nich jest Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, który należy do największych w kraju.

 

Uniwersytet poszukiwał rozwiązań podnoszących efektywność procesu nauczania. Uczelni zależało na rozwoju praktycznych umiejętności studentów prawa i kryminalistyki, związanych z prowadzeniem oględzin miejsca zbrodni i zabezpieczania śladów przestępstwa. Dlatego w 2018 roku zdecydowała się na wdrożenie symulatora „Wirtualna Scena Zbrodni”, opartego na technologii Virtual Reality (VR). Jest to jedyne tego typu rozwiązanie na polskim rynku, którego dostawcą jest Asseco Data Systems, spółka z Grupy Asseco.

 

Wdrożenie.

 

Wdrożenie symulatora było realizowane przez Pion Szkoleń Asseco Data Systems we współpracy z pracownikami merytorycznymi Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozwiązanie pozwoliło studentom prawa i kryminalistyki na rozwój umiejętności i kształtowanie odpowiednich zachowań na miejscu zbrodni. Po przeniesieniu się w wirtualny świat, widzą scenę zabójstwa znanej prawniczki. Zadaniem studentów jest prawidłowe zabezpieczenie znajdujących się tam dowodów oraz ustalenie przyczyn zgonu.

 

Dostarczone przez Asseco Data Systems oprogramowanie VR obejmuje dwa oddzielne scenariusze, prowadzące do różnych wniosków na temat zdarzenia – morderstwo i samobójstwo. Na przestrzeni gabinetu i prywatnej łazienki prawniczki rozmieszczone są dowody oraz inne interaktywne elementy, niebędące przedmiotem śledztwa.

 

Każdy student poruszający się w wirtualnej rzeczywistości ma do dyspozycji profesjonalny zestaw narzędzi do przeprowadzenia analizy miejsca zdarzenia, w tym: rękawice, przyrządy do zabezpieczania i zbierania próbek pozostawionych na miejscu zdarzenia, m.in.: wymazówki, fiolki, pakiet papierowy, torebki foliowe, pęsetę, kombinerki, stoliczek mikroskopowy oraz latarkę.

 

Aplikacja została przygotowana w środowisku Unreal Engine 4. Symulator jest kompatybilny z okularami wirtualnej rzeczywistości różnych producentów. Specjalne kontrolery VR umożliwią wchodzenie w zaawansowane interakcje z wykreowanym środowiskiem. W aplikacji wykorzystano wysokiej jakości obraz 3D, pozwalający w największym stopniu odwzorować prawdziwe miejsce zbrodni.

 

Realizacja projektu trwała 6 miesięcy i wymagała zaangażowania 12 osób po stronie Asseco Data Systems i Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki wdrożeniu, z „Wirtualnej Sceny Zbrodni” może korzystać ponad 500 studentów rocznie. W ten sposób zyskali oni cenne narzędzie, które pozwala im nie tylko podnosić swoje kompetencje i opanować procedurę prowadzenia oględzin, ale również poczuć się jak na miejscu zbrodni. Uczelnia uruchomiła jednocześnie Centrum Wirtualnej Technologii i planuje wdrażać programy edukacyjne oparte na technologii VR również na innych wydziałach.

 

Kluczowe korzyści.

 

Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji pomaga studentom w nabyciu praktycznych umiejętności, potrzebnych w późniejszej pracy zawodowej. „Wirtualna Scena Zbrodni” stała się również bardzo ważnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej przekazywanej w formie tradycyjnych wykładów.

 

Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie waloru edukacyjnego zajęć m.in. poprzez angażowanie całej grupy studentów. W czasie kiedy część uczestników bierze aktywny udział w „grze”, pozostali analizują i oceniają podejmowane przez nich decyzje, widząc przebieg wszystkich czynności na ekranie. Symulator umożliwił także prowadzenie indywidualnych cykli edukacyjnych, w zależności od scenariusza zaplanowanego przez wykładowcę.

 

„Edukacja wyższa w Polsce coraz dynamiczniej wkracza w świat cyfrowy. Jestem dumny z tego, że zaufała nam kolejna prestiżowa polska uczelnia i wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim będziemy wdrażać oraz rozpowszechniać technologię, która już zaczęła rewolucjonizować różne dziedziny nauki i biznes, a teraz coraz bardziej wkracza w nasze codzienne życie” – powiedział Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu Asseco Data Systems.

 

„Nasi studenci będą mogli uczestniczyć w badaniu miejsca zbrodni, dokonać jego szczegółowej analizy. Wystarczy, że założą specjalne gogle. Dzięki dwóm kontrolerom, odpowiednikom dłoni w wirtualnej rzeczywistości, zbiorą materiały dowodowe, zabezpieczą ślady krwi, łuski. Jeśli uda im się odnaleźć szyfr, otworzą sejf, w którym znajdą kolejne tropy” – powiedział Damian Mroczyński, Kierownik Sekcji Cyfryzacji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

„Rozwijany przez nas symulator pomoże studentom prawa w nauce czynności służbowych, z którymi zetkną się oni w późniejszej pracy – przy prowadzeniu oględzin, zabezpieczeniu śladów. VR jest rozwiązaniem, które daje ogromne możliwości zastosowania, przy stosunkowo niewielkich nakładach – zwłaszcza, że dzięki toczącym się właśnie konkursom NCBR „Zintegrowane Programy Uczelni” można na takie wdrożenia otrzymać dofinansowanie ze środków UE” – powiedział Mariusz Lala, Dyrektor Zarządzający Pionu Szkoleń w Asseco Data Systems.

 

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI LITEWSKIEJ: SPRAWIEDLIWY DOSTĘP DO INFORMACJI.

 

Klient.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej sprawuje funkcje administracji publicznej, m.in. w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony granic państwowych, pomocy w sytuacjach awaryjnych i ochrony ludności. Jest również odpowiedzialne za przeprowadzanie reform administracji publicznej i rozwój systemów zarządzania państwem, służby cywilnej, IT oraz innych dziedzin związanych z kompetencjami resortu.

 

Misją Ministerstwa jest służba społeczeństwu i zagwarantowanie mu bezpiecznej, sprawnej oraz profesjonalnej administracji publicznej opartej na technologiach informacyjnych, które stworzą warunki dla zrównoważonego rozwoju regionalnego.

 

Ministerstwu zależało na podniesieniu efektywności procesu karnego oraz rozszerzeniu współpracy w tym obszarze z organami na Litwie, a także innymi instytucjami z Łotwy i Estonii. Brało w nim udział 9 instytucji, z których każda do organizacji postępowania przygotowawczego wykorzystywała inne narzędzia i technologie. Miało to negatywny wpływ na komunikację oraz efektywność wymiany informacji. Powodowało również ich duplikowanie, a także niską wydajność i przeciążenia związane z obiegiem dokumentów papierowych. Ograniczało też możliwość dostępu do najbardziej aktualnych danych, co powodowało wydłużanie się procesu dochodzenia przedprocesowego.

 

Usprawnienie współpracy pomiędzy instytucjami wymagało budowy jednego rozwiązania, z którego będą mogły korzystać wszystkie podmioty. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej zdecydowało się na współpracę z Asseco Lithuania, spółką z Grupy Asseco, w celu opracowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Procesu Karnego (IISPP).

 

Wdrożenie.

 

Główne wyzwania w realizacji projektu związane były z jego złożonością oraz bardzo szerokim zakresem funkcjonalnym nowego rozwiązania. Pod względem skali było to największe tego typu przedsięwzięcie na Litwie i jeden z nielicznych tej wielkości projektów zrealizowanych w Unii Europejskiej.

 

Projekt obejmował wszystkie procesy karne: od rejestracji zdarzenia przestępczego (m.in. przez policję lub inne instytucje śledcze, więzienia, służby śledcze ds. przestępstw finansowych, służby celne, organy ścigania) do działań procesowych policji. Uwzględniał także elektroniczną wymianę informacji pomiędzy policją, prokuraturą i sądami. Zadaniem systemu IISPP było również usprawnienie w obszarze wszystkich realizowanych przez prokuraturę działań związanych z dochodzeniem karnym, w tym także współpracą i wymianą informacji z sądami oraz ich pracownikami.

 

Asseco Lithuania wraz z partnerami było też odpowiedzialne za dostawę oraz instalację oprogramowania, licencji i sprzętu, opracowanie modułów systemowych, modernizację rozwiązań wykorzystywanych przez policję, prokuraturę i sąd oraz integrację IISPP z rejestrami oraz innymi systemami. Projekt rozpoczął się w 2013 roku i został zakończony w 2015 roku z dwuletnim wsparciem gwarancyjnym.

 

W 2017 roku Asseco Lithuania przeprowadziło modernizację systemu IISPP w celu sprostania nowym potrzebom klientów i wymaganiom funkcjonalnym. Spółka zapewniła dodatkowe integracje i umożliwiła dostosowywanie do stale zmieniającego się kodeksu postępowania karnego. W 2018 roku opracowała również do obsługi treści o dużej objętości (tj. treści wideo).

 

Realizacja projektu pozwoliła na sprawną wymianę danych pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w proces karny instytucjami i umożliwiła im efektywne zarządzanie dokumentami, wyszukiwanie danych oraz raportowanie. Usprawniła również prowadzenie dochodzenia i kontroli przedprocesowej, działania sędziów, zarządzanie użytkownikami IISPP oraz audyt zdarzeń. Asseco Lithuania przeprowadziło także modernizację odpowiednich systemów przedprocesowych organów dochodzeniowych i zapewniło integrację nowego rozwiązania z ok. 15 rejestrami oraz systemami. Stworzyło to nowe możliwości interakcji procesowych w systemie IT pomiędzy policjantami, prokuraturami i sędziami. Dzięki temu wszystkie akta sprawy karnej mogą być podpisywane elektronicznie i przekazywane pomiędzy stronami, aż do momentu uruchomienia działań przez sąd.

 

Wyniki projektu.

 

 • Jedna baza danych i jeden scentralizowany system organizacji dochodzenia przedprocesowego.
 • Wspólne formularze oraz ten sam widok danych.
 • Łatwe i elastyczne wyszukiwanie.
 • Dwukierunkowa wymiana danych między IISPP a rejestrami oraz innymi systemami.
 • Podstawa wymiany danych z innymi krajami.
 • Dokumentacja elektroniczna oraz e-podpis.
 • Kod QR (QuickResponseCode) w dokumentach.
 • Narzędzia sprawozdawcze.
 • Przypomnienia o warunkach dochodzeń przedprocesowych.
 • Dostęp do danych zgodnie z uprawnieniami.

 

Kluczowe korzyści.

 

 • Jedno źródło danych dla wszystkich instytucji przedprocesowych.
 • Obsługa wszystkich działań związanych z dochodzeniem przedprocesowym.
 • Archiwizacja kompletu danych (dokumenty, zdjęcia, filmy wideo) z dochodzenia.
 • Kontrola zgodności z kodeksem postępowania karnego.
 • Podniesienie bezpieczeństwa danych.
 • Możliwość weryfikacji i przejrzystość dochodzenia przedprocesowego.
 • Efektywne wykorzystanie zasobów.

 

Projekt w liczbach.

5 tys.
transakcji realizowanych w ciągu godziny
10 tys.
aktywnych użytkowników systemu
10 mln
operacji wykonanych w miesiącu
15
rejestrów i systemów zintegrowanych z rozwiązaniem
85 tys.
spraw obsługiwanych rocznie
04

Administracja publiczna