CASE STUDY BOOK

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE: PRZYSTANEK DO SMART CITY.

 

Klient.

 

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Rzeszów odpowiadającą za funkcjonowanie komunikacji publicznej w obrębie miasta, w tym dworców autobusowych. Zarządza Dworcem Lokalnym w Rzeszowie, jego infrastrukturą oraz wykorzystywanymi tam systemami informatycznymi: monitoringiem, ruchem pojazdów, informacją pasażerską, itp. Dworzec jest największym węzłem przesiadkowym zbiorowej komunikacji autobusowej w województwie podkarpackim. Dla prywatnych i publicznych przewoźników jest centrum samochodowego transportu lokalnego, dalekobieżnego i międzynarodowego.

 

ZTM, z myślą o poprawie komfortu turystów i mieszkańców, postanowił wdrożyć nowoczesne narzędzia zarządzania ruchem autobusowym na Dworcu Lokalnym w Rzeszowie. Szukał innowacyjnego rozwiązania, które zapewni najlepsze warunki dla podróżujących oraz kierowców. Dlatego w 2016 roku zdecydował się na wdrożenie Systemu Zarządzania Węzłem Przesiadkowym „Dworzec Lokalny”. Do realizacji tego projektu wybrał konsorcjum Asseco Data Systems (ADS) i ML Systems, które było odpowiedzialne za wdrożenie dedykowanego systemu monitoringu i oświetlenia oraz zapewnienie dostępu do informacji ułatwiających zaplanowanie podróży. Inwestycja była dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej.

 

Wdrożenie.

 

W tym projekcie ADS było odpowiedzialne za utworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej dworca autobusowego. Miała ona zapewnić pasażerom bezpieczne i wygodne korzystanie z komunikacji publicznej, zarówno lokalnej, jak i dalekobieżnej oraz umożliwić wygodny dostęp do informacji. W tym celu ADS wdrożyło System Zarządzania Węzłem Przesiadkowym, który zapewnił ZTM następujące funkcje:

 

 • zarządzanie statycznym rozkładem jazdy,
 • automatyczne reagowanie na zmiany w realizowanych kursach poprzez informacje uzyskane z pojazdów,
 • wyświetlanie dynamicznej informacji pasażerskiej na tablicach peronowych, zbiorczych oraz monitorach w poczekalni,
 • automatyczne zapowiedzi głosowe emitowane zarówno w poczekalni, jak i na peronach,
 • informowanie o aktualnych wydarzeniach w okolicy,
 • rejestracja pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z dworca,
 • monitoring czasu korzystania pojazdów z platform przystankowych,
 • automatyczna sprzedaż biletów,
 • monitoring budynku i placu dworca.

 

System Zarządzania Węzłem Przesiadkowym jest modułową, spójną platformą ułatwiającą zarządzanie punktem przesiadkowym, która pozwala zautomatyzować szereg procesów. Dla bezpieczeństwa danych oprogramowanie centralne zostało zainstalowane na klastrze obliczeniowym wyposażonym w system backupu oraz replikację danych do innej lokalizacji. Zarządzanie systemem odbywa się ze stacji operatorskiej lub zdalnie za pomocą sieci Internet. Pozwala to jednocześnie zachować prawidłowość realizowanych kursów, kontrolować pojazdy poruszające się na placu manewrowym oraz monitorować bezpieczeństwo podróżnych za pomocą systemu 36 kamer. Oprogramowanie zostało wyposażone w moduł do tworzenia i edytowania rozkładów jazdy. Posiada też zdefiniowane wszystkie typy oznaczeń kursów zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy.

 

W ramach projektu ADS wyposażyło wszystkie stanowiska przystankowe w dwustronne tablice LED. Informują one pasażerów m.in. o najbliższych kursach w obrębie całego punktu przesiadkowego, ewentualnych opóźnieniach lub zmianie stanowiska. Z myślą o osobach niepełnosprawnych każda z tablic została wyposażona w dedykowany przycisk, pozwalający na odsłuchanie informacji. System dał też operatorom możliwość automatycznego odtwarzania komunikatów głosowych, na podstawie wcześniej zdefiniowanych treści.

 

Innowacyjność wykorzystanych na Dworcu Lokalnym rozwiązań sprawiła, że jest to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce, który stał się dumą Rzeszowa i centrum komunikacji autobusowej.

 

ADS wdrożyło także system monitorujący, który pozwolił na prawidłowe naliczanie opłat przewoźnikom za korzystanie z obiektu i zgłaszanie odpowiednim służbom przypadków nieuprawnionego wjazdu. Budynek dworca, perony i plac manewrowy zostały wyposażone w monitoring wizyjny, który umożliwia obsłudze śledzenie potencjalnych zagrożeń. ADS dostarczyło i zainstalowało także kamery ANPR (rozpoznające tablice rejestracyjne) i poglądowe (służące między innymi do rozpoznawania kategorii pojazdów w lokalnym oprogramowaniu analitycznym), co pozwoliło zautomatyzować proces kontroli pojazdów i raportowania stwierdzonych naruszeń. Zadbało także o wysoką przepustowość i bezpieczeństwo danych, które zapewnia wydajny system backupu. Wszystkie urządzenia aktywne znajdują się w dedykowanej serwerowni wyposażonej w szereg zabezpieczeń.

 

Na dworcu zainstalowano także automat do całodobowej sprzedaży biletów oraz infokiosk – pozwalające na zaplanowanie podróży. Obiekt w całości pokryto panelami fotowoltaicznymi, dzięki czemu powstał zeroemisyjny i samowystarczalny energetycznie obiekt użyteczności publicznej.

 

Wdrożenie systemu zakończyło się w grudniu 2018 roku, miesiąc przed oddaniem do użytku Dworca Komunikacji Lokalnej w Rzeszowie. Innowacyjność wykorzystanych tam rozwiązań sprawiła, że jest to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce, który stał się dumą Rzeszowa i centrum komunikacji autobusowej.

 

W ramach usprawnienia komunikacji publicznej w Rzeszowie, ADS równolegle realizowało dla ZTM projekt „Rozbudowa przystankowej infrastruktury ITS”, w ramach którego firma wdrożyła System Miejskiego Monitoringu Wizyjnego. Został on zintegrowany z System Zarządzania Węzłem Przesiadkowym oraz funkcjonującą już od kilku lat elektroniczną informacją pasażerską, która obejmuje m.in. monitoring strefy parkingowej, interaktywne tablice przystankowe i biletomaty. Projekt uzupełnił istniejącą infrastrukturę o 6 dodatkowych urządzeń do sprzedaży biletów oraz 16 nowych tablic elektronicznej informacji pasażerskiej. Na 47 rzeszowskich przystankach autobusowych został też uruchomiony system inteligentnego nadzoru ruchu w zatokach autobusowych. Instalacja wyposażona w urządzenia do monitoringu wizyjnego, przetwarzania informacji oraz niezbędne instalacje i sprzęt telekomunikacyjny zapewniła mieszkańcom większe bezpieczeństwo i komfort korzystania z komunikacji miejskiej, a także pozwoliła wychwycić przypadki bezprawnego korzystania z zatok zarządzanych przez ZTM.

 

Realizacja projektu, która trwała od marca do grudnia 2018 roku została doceniona zarówno przez użytkowników, jak i ekspertów z branży. W 2019 roku podczas Gali Smart City Forum otrzymała nagrodę Smart City Award w kategorii „Smart City Solution”.

 

Kluczowe korzyści.

 

Dzięki realizacji projektu Dworzec Lokalny w Rzeszowie zyskał nowy, lepszy standard komunikacji z pasażerami, którzy mogą samodzielnie zaplanować podróż, korzystając z infokiosku zainstalowanego w punkcie przesiadkowym. Mają też łatwy dostęp do najbardziej aktualnych informacji, dostosowanych także do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

W wyniku przeprowadzonego z sukcesem wdrożenia, ZTM dysponuje systemem monitoringu pojazdów korzystających z infrastruktury dworcowej wraz z weryfikacją uprawnień i możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz systemem do płynnego aktualizowania rozkładu jazdy i przestrzegania go przez kierowców.

 

Rozwiązanie Asseco zapewniło również wzrost bezpieczeństwa podróżnych. Współpraca ADS z ZTM pozwoliła na integrację wszystkich zastosowanych rozwiązań teleinformatycznych z innymi funkcjonującymi w mieście systemami wspierającymi transport publiczny.

 

Zastosowanie inteligentnej, nowoczesnej analityki zbierania danych, pozwala na dostęp do wielu różnorodnych informacji, a tym samym na centralny nadzór funkcjonowania dworca. Dzięki realizacji projektu Rzeszów zyskał pierwszy samowystarczalny energetycznie terminal autobusowy w Polsce.

 

Projekt w liczbach.

~ 1 mln
pojazdów korzystających z dworca w ciągu roku
6,1 tys. m2
monitorowanej przez system powierzchni
> 10 tys.
pasażerów obsługiwanych w ciągu doby
16
miesięcy trwała realizacja projektu
26 tys. m
zastosowanego okablowania
36
kamer dbających o bezpieczeństwo podróżnych
~ 800
kursów dziennie monitorowanych przez system

 

„Jest to pierwszy taki system w Polsce, ponieważ Rzeszów jako pierwszy zdiagnozował problem i jego negatywny wpływ na funkcjonowanie transportu w mieście. Bardzo się cieszę się, że to nasz zespół zrealizował to pionierskie przedsięwzięcie, które pozwoliło na stworzenie inteligentnego i ekologicznego obiektu. Dworzec w całości pokryto fotowoltaiką — panele znajdują się na elewacji, wiatach przystankowych, a nawet żaluzjach. Klimatyzacja automatycznie potrafi dostosować się do pogody na zewnątrz. W efekcie jest on zeroemisyjną i samowystarczalną energetycznie konstrukcją” – powiedział Paweł Sokołowski, Dyrektor Pionu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej, Asseco Data Systems.

 

„Realizując z Asseco kolejny innowacyjny projekt, Rzeszów umacnia swoją pozycję lidera na rynku inteligentnych rozwiązań Smart City, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jestem przekonany, że nowe przedsięwzięcie przyczyni się do większego komfortu rzeszowian, korzystających z komunikacji miejskiej” – powiedział Marek Ustrobiński, Wiceprezydent Miasta Rzeszowa.

 

„Cyfrowe rozwiązania wspomagające funkcjonowanie transportu w Rzeszowie to bardzo dobry przykład spektakularnych inwestycji, o których z całą pewnością należy wspomnieć, mówiąc o polskich Smart Cities. Dzięki realizacji tego projektu stolica Podkarpacia posiada obecnie szereg innowacyjnych systemów wspierających komunikację i podnoszących komfort podróżujących, a Dworzec Lokalny stał się jego najlepszą wizytówką” – powiedział Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu, Asseco Data Systems.

 

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY: OBYWATELSKA INWESTYCJA.

 

Klient.

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Urząd m. st. Warszawy) jest jednostką administracji publicznej, która odpowiada m.in. za bezpieczeństwo i porządek publiczny, oświatę, infrastrukturę, a także ochronę środowiska oraz promocję stolicy. Swoje cele realizuje poprzez organy miasta i 18 jednostek pomocniczych – dzielnic m.st. Warszawy.

 

Ważną częścią działalności urzędu jest zarządzenie budżetem miejskim, z którego co roku część środków przeznaczana jest na realizację projektów wybieranych przez mieszkańców. To właśnie w ramach budżetu obywatelskiego Warszawiacy mogą kreować, zgłaszać i głosować na wybrane inicjatywy. Mają dzięki temu realny wpływ na to, co powstanie w ich najbliższej okolicy, w innych dzielnicach lub w całej Warszawie. Władzom miasta zależało aby ułatwić mieszkańcom udział w tym procesie, który wymagał od nich osobistej wizyty w urzędzie, za każdym razem gdy chcieli złożyć wniosek lub zagłosować na wybrany przez siebie projekt. Dlatego w 2019 roku wraz z kolejną edycją budżetu obywatelskiego, zdecydowano o wdrożeniu nowego wyglądu aplikacji zet.WIBO oraz modyfikacji funkcjonalności, które usprawnią pracę stołecznych urzędników. Za najlepszą do realizacji tego celu uznano spółkę Asseco Data Systems (ADS) – twórcę rozwiązania, która była odpowiedzialna za dostosowanie go do nowych wymogów.

 

System usprawnił zarządzanie budżetem obywatelskim we wszystkich dzielnicach Warszawy. Zwiększył też zaangażowanie mieszkańców stolicy w składanie i wybór projektów do realizacji.

 

Wdrożenie.

 

Głównym celem projektu była automatyzacja procesu realizacji budżetu obywatelskiego w zakresie obsługi liczenia głosów, analizy i raportowania wyników, a także komunikacji z mieszkańcami. Zgodnie z umową ADS było odpowiedzialne za modyfikację aplikacji zet.WIBO i dopasowanie jej do szczególnych potrzeb jednostki. Projekt został oparty na japońskiej filozofii biznesowej Kaizen, która zakłada stałą poprawę funkcjonowania poszczególnych procesów. Odbywa się to stopniowo, przy wsparciu wszystkich stron zaangażowanych w jego realizację, co pozwala na selektywną eliminację wszelkich wykrytych niezgodności. Takie podejście umożliwia poprawę działania aplikacji na każdym etapie procesu budżetu obywatelskiego.

 

Dostosowanie zet.WIBO do nowych standardów wymagało modyfikacji dwóch części serwisu — zarówno tej przeznaczonej dla mieszkańców, jak i narzędzi wykorzystywanych przez pracowników poszczególnych biur, dzielnic i jednostek. W aplikacji zostały zmodyfikowane funkcjonalności, które umożliwiły Warszawiakom m.in.: zdalną korektę składanych wniosków, wgląd w kartę ocen projektów i weryfikację poziomu ich realizacji, a także uczestnictwo w wirtualnych dyskusjach, podczas których mogą zgłaszać swoje uwagi oraz sugestie. ADS zapewniło też użytkownikom dostęp do pełnej historii zrealizowanych w poprzednich pięciu latach przedsięwzięć, które mogą zlokalizować na stworzonej specjalnie do tego celu interaktywnej mapie.

 

Podstawą działania zet.WIBO jest zapewnienie przejrzystość i wiarygodności wszystkich zachodzących procesów, w tym pełnej identyfikacji wyborów dokonanych przez mieszkańców. Aplikacja posiada także wysoki poziom zabezpieczeń, które pozwalają nie tylko na zachowanie poufności danych, ale umożliwiają weryfikację poprawności oddanych głosów oraz redukcję ryzyka związanego z wykorzystaniem cudzej tożsamości.

 

Największym wyzwaniem przy tym projekcie była automatyzacja działań i wdrożenie narzędzi usprawniających realizację budżetu obywatelskiego w 18 dzielnicach miasta oraz na poziomie ogólnomiejskim. Wiązało się to z koniecznością nadania ok. tysiąca pracownikom odpowiednich ról oraz uprawnień, które były niezbędne do właściwej obsługi tego procesu.

 

Urząd m. st. Warszawy korzysta z aplikacji zet.WIBO od 2014 roku. Od tego czasu ADS jest odpowiedzialne za utrzymanie rozwiązania oraz dostosowywanie go do kolejnych edycji budżetu obywatelskiego.

 

Kamienie milowe projektu.

 

 • Określenie wymagań technicznych i merytorycznych.
 • Analiza specyfikacji.
 • Implementacja zmian w aplikacji zet.WIBO.
 • Udostępnienie środowiska testowego.
 • Uruchomienie produkcyjne aplikacji.

 

Kluczowe korzyści.

 

Projekt usprawnił zarządzanie budżetem obywatelskim we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy. Pozwolił m.in. na redukcję liczby niepoprawnie złożonych wniosków oraz przyspieszenie całego procesu. Przyczynił się też do zwiększenia zaangażowania mieszkańców stolicy, którzy mogą zdalnie włączyć się w działania i współdecydować o wydatkowaniu lokalnych budżetów. Dzięki temu w edycji na 2020 rok w głosowaniu udział wzięło ponad 105 tys. osób, (z czego 88% elektronicznie), czyli o 17,5% więcej niż rok wcześniej. Za pośrednictwem aplikacji mogą nie tylko zgłaszać i głosować na projekty online, ale mają także wgląd w historię swoich aktywności od momentu założenia konta.

 

Dzięki realizacji projektu pracownicy urzędu zyskali szereg narzędzi, które pozwalają na zwiększenie efektywności pracy biurowej i ograniczenie papierowego obiegu dokumentów. Digitalizacja tego procesu znacznie przyspieszyła i ułatwiła m.in. liczenie głosów, weryfikację poprawności wniosków, a także ich filtrowanie oraz sortowanie. Za pośrednictwem aplikacji użytkownicy mogą też w prosty sposób zweryfikować stan realizacji poszczególnych projektów, wysyłać wiadomości, dodawać dokumentację do projektów, a także generować niezbędne zestawienia.

 

Projekt w liczbach:

~ 1 tys.
pracowników z dostępem do zet.WIBO
> 1,7 mln
mieszkańców stolicy z możliwością zgłaszania projektów i głosowania online
~ 2 tys.
złożonych projektów na 2020 rok
18
dzielnic Warszawy obsługiwanych przez aplikację
80 %
wniosków więcej w ostatniej edycji złożono elektronicznie
83 mln zł
rozdysponowane z budżetu obywatelskiego na 2020 rok
> 105 tys.
oddanych głosów w edycji na 2020 rok

„Rozwój e-Usług jest bardzo ważny dla właściwego funkcjonowania samorządów, dlatego w tym projekcie skupiliśmy się na automatyzacji procesu realizacji budżetu obywatelskiego. Rozszerzenie aplikacji zet.WIBO o nowe funkcjonalności znacznie usprawniło zarówno liczenie głosów, ich analizę i raportowanie wyników głosowania, ale także komunikację z mieszkańcami. Dzisiaj mogą oni zgłaszać swoje pomysły oraz głosować nie tylko w urzędzie, ale też online i w ten sposób zdalnie decydować, który z projektów zostanie zrealizowany” – powiedziała Ewa Kolankiewicz, Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd m. st. Warszawy.

 

„Rozwiązanie, które stworzyliśmy w Asseco Data Systems funkcjonuje w polskich miastach od 2013 roku. Nie zawsze jest to jednak gotowy produkt w pudełku, gdyż jego funkcjonalności są często modyfikowane zgodnie z oczekiwaniami i konkretnymi potrzebami klientów. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku największych miast. W każdym projekcie analizujemy szczegółowe podejście włodarzy do całego procesu budżetu obywatelskiego, w tym m.in. kwestii transparentności, sposobu rozliczania i raportowania działań, czy komunikacji z mieszkańcami. Wszystko po to by dostarczyć szyte na miarę rozwiązanie” – powiedział Jarosław Jastrzębski, Wiceprezes Zarządu, Asseco Data Systems.

 

„zet.WIBO działa na rynku już kilka lat i jesteśmy pionierami w tym zakresie. Produkt jest rozbudowywany wraz z rozwojem idei partycypacji w Warszawie. Możemy śmiało powiedzieć, że to właśnie stołeczni urzędnicy nadają ton zmianom wprowadzanym w aplikacji zet.WIBO, a Warszawa to nasz najbardziej wymagający partner. Jako dostawca rozwiązania słuchamy uważnie naszych klientów i odpowiadamy na ich potrzeby. Budujemy rozwiązanie, które jest otwarte na rozwój” – powiedział Tomasz Winiarski, kierownik Zespołu Rozwiązań SaaS, Asseco Data Systems.

 

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI CZESKIEJ: FRONTEM DO MIESZKAŃCA.

 

Klient.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej (MSW) jest centralnym organem administracji państwowej, które odpowiada m.in. za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju oraz zachowanie porządku publicznego. W swojej działalności koncentruje się także na realizacji Strategii e-Administracji Republiki Czeskiej, która zakłada cyfrową transformację podmiotów administracji publicznej w całym kraju.

 

W 2016 roku resort podjął decyzję o budowie Portalu Obywatela — platformy, która będzie stanowiła jeden, scentralizowany punkt dostępu do e-usług. Za realizację projektu odpowiedzialne było m.in. Asseco Central Europe (Asseco CE) — spółka z Grupy Asseco, która współtworzyła architekturę rozwiązania i wdrożyła jego wybrane elementy front-end.

 

Projekt odbywał się we współpracy z Narodową Agencją ds. Technologii Komunikacyjnych i Informatycznych (NAKIT), która jest strategicznym partnerem państwa, świadczącym usługi łączności i informacji dla administracji publicznej, służb ratowniczych oraz sił bezpieczeństwa.

 

Wdrożenie.

 

Celem projektu była budowa i stworzenie platformy omnikanałowej, która zapewni sprawną oraz bezpieczną komunikację pomiędzy obywatelem, a podmiotami publicznymi Republiki Czeskiej. W ramach projektu wdrożono:

 • przewodnik po usługach,
 • monitoring statusu wniosków,
 • serwis powiadomień,
 • profil klienta,
 • przetwarzanie danych,
 • płatności,
 • kanały informacyjne,
 • archiwum dokumentów,
 • usługi stron trzecich.

 

Platforma jest obsługiwana przez oprogramowanie Microsoft Azure i wykorzystuje złożone podejście integracyjne. Opiera się na innowacyjnych technologiach open source, które zapewniają możliwość modyfikacji istniejących modułów oraz dalszej rozbudowy rozwiązania w zależności od przyszłych potrzeb. Jej budowa wymagała też wdrożenia narzędzi uwierzytelniających, jak np. elektroniczny dowód tożsamości oraz zapewnienia dostępu on-line do kluczowych usług, takich jak informacji o niepełnosprawności, zaległych należnościach, rejestru karnego oraz wszystkich danych związanych z obszarem ubezpieczeń społecznych.

 

Uruchomienie Portalu Obywatela było kamieniem milowym cyfrowej transformacji administracji publicznej w Republice Czeskiej.

 

Portal Obywatela pozwala na udostępnianie usług poszczególnych podmiotów administracji państwowej. Został on oparty na koncepcji tzw. „kafelków”, które są budowane indywidualnie na potrzeby każdej instytucji i dostosowane do specyfiki jej działalności. Wspólnie tworzą one jeden spójny system e-Administracji, umożliwiający różnym podmiotom dostęp do e-usług w ramach jednej platformy. Pierwszymi, które je uruchomiły były Czeska Administracja Ubezpieczeń Społecznych, Generalny Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych, Generalna Dyrekcja Finansowa oraz Region Vysociny z systemem opieki zdrowotnej eAmbulans.
Budowa rozwiązania, które zapewniło użytkownikom scentralizowany, intuicyjny i bezpieczny dostęp do państwowych usług elektronicznych, była bardzo wymagającym projektem. Stworzenie Portalu Obywatela było ważnym krokiem w cyfrowej transformacji administracji publicznej w Czechach. Projekt został także doceniony przez ekspertów z branży i w 2018 roku otrzymał nagrodę Microsoft Awards w kategorii Administracja Publiczna i Nowoczesny Rozwój Miasta. Znalazł się też na szczycie zestawienia eGovernment THE BEST w kategorii Projekty Centralne, w którym co roku wyróżniane są najciekawsze projekty informatyczne realizowane dla sektora administracji publicznej w Czechach.

 

Kluczowe korzyści.

 

Portal Obywatela zapewnił zarówno mieszkańcom, jak i podmiotom gospodarczym możliwość załatwiania codziennych spraw urzędowych w jednym miejscu. Ułatwił też użytkownikom dostęp do informacji m.in. na temat etapu realizacji składanych wniosków, wysokości opłat i pozwolił na uiszczenie płatności za pośrednictwem serwisu.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych oraz powiadomień, platforma zapewniła szybkie i skuteczne świadczenie usług publicznych, do których dostęp może odbywać się z dowolnego urządzenia.

 

„Realizacja tego projektu znacznie usprawniła komunikację obywateli Republiki Czeskiej z podmiotami publicznymi. Asseco CE przyczyniło się do powstania tej platformy, jako kluczowy twórca poszczególnych części front-end. Nasza nowa koncepcja rozwiązania opiera się na idei stworzenia jednego punktu dostępu do korzystania z usług administracyjnych” – powiedział Michal Polehňa, Public CZ Business Unit Director, Asseco Central Europe.

 

03

Administracja publiczna