CASE STUDY BOOK

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W TORUNIU: Z DUŻĄ DAWKĄ E-ZDROWIA.

 

Klient.

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu to największy publiczny szpital w tym mieście, i jeden z największych w Polsce, który skupia pięć jednostek w różnych częściach Torunia. Placówka spełnia najwyższe standardy w zakresie lecznictwa szpitalnego. Zatrudnia ok. 2 tys. pracowników i każdego roku hospitalizuje ponad 90 tys. pacjentów oraz udziela ambulatoryjnie ok. 250 tys. porad.

 

W swojej działalności koncentruje się na ciągłym doskonaleniu jakości świadczonych usług oraz podnoszeniu komfortu pacjentów, dlatego w 2019 roku jako pierwszy szpital w Polsce zdecydował się na wdrożenie aplikacji mobilnej Informacje Medyczne. Jest to autorskie rozwiązanie Asseco Poland, które zapewnia świadczeniobiorcom zdalny dostęp do informacji o ich leczeniu oraz wyników badań za pośrednictwem telefonów komórkowych. Co ważne, cały proces odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych wrażliwych. Było to pierwsze produkcyjne wdrożenie tego rozwiązania w Polsce, za którego kompleksową realizację odpowiadał wieloletni partner Asseco – firma Infocomp Sp. z o.o.

 

Wdrożenie.

 

Celem projektu było wdrożenie aplikacji Informacje Medyczne, która zapewnia sprawną wymianę dokumentacji medycznej pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu, a jego pacjentami. Dla zapewnienia lepszego dostępu do wyników badań przechowywanych w repozytorium EDM systemu Asseco Medical Management Solutions (AMMS), władze szpitala zdecydowały się na rozszerzenie zakresu wdrożenia, uwzględniającego przeprowadzenie pełnej integracji rozwiązania z modułem badań laboratoryjnych. Przy tej okazji wdrożono także podpis elektroniczny w laboratorium, który po raz pierwszy w Polsce został zintegrowany z EDM. Wiązało się to z koniecznością przygotowania systemu szpitala do wsparcia tego procesu, tak by wyniki badań trafiały do repozytorium EDM i na telefon pacjenta.

 

Niewątpliwym wyzwaniem była automatyzacja przesyłania dokumentacji medycznej i wyników badań do jednego systemu. Ważnym elementem wdrożenia było również zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa danych, by dostęp do poufnych informacji miał tylko użytkownik aplikacji, który samodzielnie zadecyduje, co pobiera z placówek medycznych, a co przechowuje i udostępnia.

 

Infocomp wsparło również jednostkę w przygotowaniach do wprowadzenia nowego rozwiązania. W tym celu w jednostkach podlegających Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Toruniu została uruchomiona całodobowa rejestracja dla pacjentów mobilnych, gdzie osoby chcące rozpocząć korzystanie z aplikacji mogą założyć konto, uzyskać wszelkie niezbędne informacje oraz pomoc techniczną. Spółka przeprowadziła też szkolenia dla personelu z różnych części szpitala, z którymi w sprawie Informacji Medycznych mogą kontaktować się pacjenci. Dodatkowo Infocomp wspólnie z dyrekcją szpitala zrealizował kampanię informacyjno-edukacyjną, w ramach której została uruchomiona dedykowana strona internetowa i przygotowane materiały informacyjne, jak np. ulotki i plakaty.

 

Wdrożenie Informacji Medycznych odbyło się bez zakłóceń dla pracy szpitala. Zostało przeprowadzone przez 7-osobowy zespół Infocomp, który był dodatkowo wspierany przez specjalistów Asseco.

 

Kamienie milowe projektu.

 

 • Generowanie dokumentów z AMMS oraz systemu laboratoryjnego do EDM (w formacie PIK HL7CDA).
 • Wdrożenie podpisu elektronicznego w laboratorium.
 • Rejestracja jednostki w konektorze HUB, umożliwiającym komunikację klienta ze szpitalem.
 • Rejestracja pierwszych testowych pacjentów w aplikacji.
 • Testy systemu, poprawki konfiguracyjne.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla personelu.
 • Rozpoczęcie kampanii informacyjno-edukacyjnej.
 • Uruchomienie produkcyjne systemu i bieżąca rejestracja pacjentów.

 

Kluczowe korzyści.

 

Realizacja projektu pozwoliła na oszczędność czasu pacjentów, którzy nie muszą już przychodzić do szpitala i czekać w kolejce, by odebrać swoje wyniki badań. Dzięki aplikacji zyskali mobilny dostęp do swojej dokumentacji medycznej, którą obecnie otrzymują na telefon – bez konieczności każdorazowej wizyty w jednostce.

 

Wdrożenie Informacji Medycznych znacznie skróciło też czas oczekiwania na wyniki badania, które są przesyłane na telefon pacjenta, w ciągu ok. godziny od ich wykonania. Za pośrednictwem aplikacji mogą teraz otrzymać e-Recepty, zapisać się na wizytę w ramach jednostek współpracujących ze szpitalem, stworzyć listę odwiedzanych placówek i zyskać dostęp do najbardziej aktualnych danych na ich temat.

 

Aplikacja przyczyniła się do podniesienia poziomu informatyzacji szpitala i jakości świadczonych usług. Pozwoliła na poprawę komunikacji z pacjentami, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych. Docelowo umożliwi też świadczeniobiorcom wysyłanie danych medycznych do ich lekarzy jeszcze przed wizytą, co pozwoli na skrócenie czasu, jaki podczas konsultacji poświęcany jest na sprawy administracyjne. W ten sposób lekarze będą mogli wykorzystać go na badanie i rozmowę z pacjentem.

 

Realizacja projektu zapewniła szpitalowi dostęp do nowoczesnego rozwiązania, które jest przez Asseco na bieżąco rozwijane i dostosowywane do potrzeb pacjentów. Dzięki wprowadzeniu kolejnych funkcjonalności użytkownicy aplikacji będą już niedługo mogli nie tylko dokonać rejestracji wizyty u wybranego specjalisty, ale także otrzymywać powiadomienia o powstaniu nowych dokumentów czy zbliżających się wizytach w szpitalu.

 

Projekt w liczbach:

< 1 godz.
trwa oczekiwanie pacjenta na wynik badań
5
jednostek korzystających z aplikacji w ramach jednego systemu
~ 5 tys.
badań dziennie sygnowanych e-podpisem
39
oddziałów szpitala z dostępem do aplikacji
70
przeszkolonych pracowników
> 95 tys.
pacjentów z dostępem do aplikacji

„Szpital Wojewódzki w Toruniu to jedna z największych placówek służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim. Naszym priorytetem jest zapewnienie pacjentom szybkiego i wygodnego dostępu do świadczeń medycznych. Jest to możliwe m.in. dzięki takim aplikacjom, jak Informacje Medyczne. Rozwiązanie umożliwia im dostęp do wyników badań oraz kart informacyjnych leczenia szpitalnego z poziomu telefonu komórkowego. To znacząco oszczędza ich czas, ale równocześnie skraca kolejki” – powiedziała Sylwia Sobczak, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Toruniu.

 

„Jest to kolejny etap cyfryzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, w którym aktywnie uczestniczy Asseco. W jednostce działa już Asseco Medical Management Solutions — system informatyczny, który obsługuje zarówno część medyczną, jak i administracyjną. Cieszymy się, że po raz kolejny zostaliśmy obdarzeni zaufaniem i możemy uczestniczyć w rozwoju tej placówki tak, aby mogła ona oferować swoim pacjentom usługi na najwyższym poziomie. Aplikacja Informacje Medyczne, którą obecnie uruchomiliśmy, gwarantuje mobilny dostęp do dokumentacji medycznej oraz jej elektroniczną wymianę między jednostkami. To znacząco wpływa na oszczędność czasu zarówno użytkowników, jak i pracowników jednostki medycznej” – powiedział Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

 

„Rozwiązania Asseco nie tylko podążają za światowymi trendami w służbie zdrowia, ale wpisują się także w projekty e-Zdrowia i pozwalają na przyspieszenie procesu wprowadzania EDM w całej Polsce. Unikalność aplikacji Informacje Medyczne polega na tym, że w przeciwieństwie do innych tego typu rozwiązań nie stoi za nią żaden portal przetwarzający i zbierający wrażliwe informacje. Asseco nie sięga do danych pacjenta, a jedynie zarządza komunikacją oraz bezpieczeństwem danych. Dostęp do przekazywanych informacji ma tylko pacjent i jednostka medyczna, która je udostępniła” – powiedział Szymon Chamuczyński, Dyrektor Departamentu Produktów Masowych w Pionie Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland.

 

„Infocomp współpracuje z Asseco już od wielu lat. Razem uczestniczymy w procesie cyfryzacji placówek medycznych zarówno dużych szpitali, jak i przychodni. Wojewódzki Szpital w Toruniu jest przykładem na to, jak przy wykorzystaniu najnowszych technologii można stworzyć jednolity system informatyczny dla jednostki, która obsługuje swoich pacjentów w pięciu różnych lokalizacjach Torunia. Cieszymy się, że dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz wielomiesięcznej pracy możemy dziś udostępnić pacjentom mobilny dostęp do ich danych medycznych. Myślę, że to dobry początek i mam nadzieję, że wkrótce kolejne placówki medyczne województwa kujawsko-pomorskiego wezmą przykład ze Szpitala Wojewódzkiego i wdrożą u siebie aplikację Asseco Informacje Medyczne. Zyskają na tym wszyscy, a najwięcej sami pacjenci” – powiedział Michał Maksymowicz, Prezes Zarządu Infocomp Sp. z o.o.

 

CENTRUM MEDYCZNE GRANICZNA W KATOWICACH: ZAWSZE DO E-USŁUG.

 

Klient.

 

Centrum Medyczne Graniczna w Katowicach to nowoczesna jednostka, która od 2005 roku udziela świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz porad specjalistycznych. Z jej usług korzysta łącznie kilka tysięcy pacjentów, którzy w skali miesiąca realizują ok. 6 tys. wizyt. Odbywają się one zarówno w ramach posiadanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), jak i komercyjnie. Pacjenci obsługiwani są przez około 50 pracowników jednostki, którzy każdemu zapewniają obsługę i opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

 

Nieustanny rozwój jednostki sprawił, że władze Centrum Medycznego Graniczna w Katowicach stanęły przed wyzwaniem związanym z obsługą rosnącej liczby pacjentów. Placówka szukała sprawdzonego i nowoczesnego rozwiązania informatycznego, które nie tylko poprawi procesy wewnętrzne, ale pozwoli też na sprawne zarządzanie dokumentacją medyczną. Nowy system miał również przyczynić się do podniesienia komfortu pracy personelu oraz poprawy komunikacji z pacjentami, przy równoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Duże znaczenie przy wyborze rozwiązania miała jego niezawodność oraz intuicyjność obsługi, która pozwoliłaby na możliwie szybkie przeszkolenie personelu. Za najlepsze narzędzie do realizacji tych celów władze Centrum Medycznego Graniczna w Katowicach uznały mMedica — autorskie rozwiązanie Asseco Poland, które stanowi kompleksowe wsparcie dla przychodni. Za wdrożenie odpowiadała firma TMT SYSTEM – Srebrny Partner Asseco, który od kilkunastu lat zajmuje się informatyzacją placówek medycznych.

 

Wdrożenie.

 

Celem projektu była poprawa procesu rejestracji oraz komunikacji z pacjentami. Jego ważną częścią było też usprawnienie dwóch procesów – dostępu personelu lekarskiego do dokumentacji medycznej oraz przygotowania dokumentacji dla lekarza przez pracowników rejestracji.

 

Realizacja projektu była złożonym procesem, który wymagał dostosowania działalności poszczególnych obszarów placówki i szeregu elementów jej infrastruktury. Obejmował on rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz stworzenie archiwum danych, odpowiedzialnego za gromadzenia dokumentów w formie elektronicznej. Dla zapewnienia ich sprawnej obsługi wdrożony został moduł Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz szereg funkcji dodatkowych, w tym Xpress Skan, który umożliwia skanowanie dokumentów z urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerów wprost do mMedica. System wyposażono w moduł eWyniki+ oraz zintegrowano z pracowniami badań laboratoryjnych i diagnostycznych. W placówce zaimplementowano też e-Rejestrację oraz powiadomienia SMS, dzięki którym pacjenci otrzymują przypomnienia o wizytach i mogą umówić się na nie drogą elektroniczną bez konieczności wychodzenia z domu. Wdrożono także aplikację Informacje Medyczne, która znacznie usprawnia proces komunikacji z pacjentem.

 

Największym wyzwaniem w tym projekcie był wybór odpowiedniego modelu budowy infrastruktury teleinformatycznej. Kluczowe znaczenie miała tu dokładna analiza potrzeb jednostki, której zależało, aby nowy system zapewniał komfortową i bezawaryjną obsługę oraz wysoki poziom zabezpieczeń danych. Rozwiązanie miało też pozwolić na sprawną rozbudowę w kolejnych latach o moduły zapewniające dalszą integrację w obszarze e-Usług. Aby system spełniał wszystkie założone cele, został wybrany model, który pozwala na elastyczną pracę w ramach jednostki i wykorzystanie rozwiązania poprzez ewentualne podmioty współpracujące.

 

Centrum Medyczne Graniczna w Katowicach brało udział w przeprowadzonych przez Asseco Poland pilotażach e-Zwolnień, e-Recept i e-Skierowań. Dzięki temu jednostka była dużo wcześniej gotowa na wystawianie tych dokumentów w formie elektronicznej.

 

Wdrożenie mMedica, które było dużym i złożonym projektem, zakończyło się we wrześniu 2019 roku. O jego sukcesie zdecydowała bardzo dobra współpraca pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w przedsięwzięcie. Projekt był realizowany przez specjalistów TMT SYSTEM, którzy na bieżąco reagowali na potrzeby jednostki. Skład zespołu zmieniał się w poszczególnych etapach wdrożenia i w kulminacyjnym momencie liczył kilkanaście osób. Firma miała też wsparcie konsultantów Asseco Poland w każdej fazie projektu.

 

Kamienie milowe projektu.

 

 • Określenie celu i zakresu wdrożenia.
 • Analiza dostępnych środków (sprzęt, oprogramowanie).
 • Rozbudowa serwerowni do wymagań projektu.
 • Rozbudowa systemu informatycznego również o dostęp do zewnętrznych usług dodatkowych.
 • Wdrażanie poszczególnych modułów mMedica.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla personelu.

 

Kluczowe korzyści.

 

Realizacja projektu pozwoliła na usprawnienie obsługi pacjenta, już na etapie rejestracji wizyt, które są coraz częściej rezerwowane przez Internet. Stało się to dużym ułatwieniem dla pracowników jednostki, którzy zyskali także dostęp do uporządkowanej dokumentacji medycznej pacjentów. Dzięki mMedica mają wszystko w jednym miejscu.

 

Wdrożenie mMedica w Centrum Medycznym Graniczna w Katowicach zapewniło placówce możliwość tworzenia oraz udostępniania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. W ten sposób znacznie ograniczyło papierowy obieg dokumentów.

 

mMedica dała lekarzom możliwość wglądu w pełne dane medyczne pacjentów oraz ich wyniki badań z poziomu jednego systemu. Pozwoliła także na sprawne tworzenie szablonów dokumentów oraz szybkie wysyłanie zwolnień lekarskich, bez konieczności logowania się do systemu ZUS i wielokrotnej autoryzacji.

 

Implementacja systemu znacznie poprawiła komunikację świadczeniobiorców z jednostką i pozwoliła na przyśpieszenie ich obsługi. Skróciła też czas oczekiwania na dokumentację medyczną. Dzięki aplikacji Informacje Medyczne pacjenci nie muszą już zjawiać się po swoje wyniki badań w jednostce, bo otrzymują je wprost na telefon komórkowy.

 

Centrum Medyczne Graniczna w Katowicach dysponuje obecnie nowoczesnym i bezpiecznym systemem, którego skuteczność została sprawdzona przez tysiące przychodni oraz indywidualnych praktyk lekarskich w Polsce. Za jego pośrednictwem zyskała nie tylko dostęp do e-Usług, ale też możliwość sprawnego tworzenia, gromadzenia i przechowywania EDM, spełniając tym samym wymogi regulatora.

 

Projekt w liczbach:

6 tys.
wizyt realizowanych w miesiącu
> 10 tys.
e-Dokumentów generowanych miesięcznie
~ 10 tys.
pacjentów z dostępem do aplikacji Informacje Medyczne
50
pracowników korzystających z rozwiązania mMedica
> 80 %
recept wystawionych w formie elektronicznej na 2 miesiące przed wprowadzeniem e-Recepty

„O wyborze Asseco zdecydowała sprawna migracja danych z poprzedniego systemu do rozliczeń z NFZ oraz automatyzacja całego procesu raportowania. W trakcie pracy z mMedica – gdy pojawiały się kolejne moduły – okazało się, że wypada on lepiej na tle innych programów, przeznaczonych dla podmiotów o podobnym profilu. Główną jego zaletą jest intuicyjność, co przy dużej liczbie pracowników jest nie bez znaczenia. W miarę wprowadzania e-Usług mamy możliwość zyskania dodatkowych punktów w trakcie kontraktowania usług z NFZ. Dobrym przykładem jest uzyskanie kontraktu na program pilotażowy POZ Plus, gdzie EDM i e-Rejestracja były wymogiem” – powiedziała Alina Mońka, Dyrektor ds. Organizacji i Rozwoju, Centrum Medyczne Graniczna w Katowicach.

 

„Bardzo cenna była dla nas możliwość przystąpienia do programu pilotażowego w zakresie e-Zwolnień, e-Recept i e-Skierowań. Umożliwił nam to system mMedica, który pozwala na szybkie i sprawne wystawianie zwolnień i recept w formie elektronicznej” – powiedział Roman Spyra, Prezes Zarządu, Centrum Medyczne Graniczna w Katowicach.

 

„Z punktu widzenia projektu, prowadzonego na tak dużą skalę bardzo ważna była współpraca zarówno z osobami odpowiadającymi za decyzje w Centrum Medycznym Graniczna, jak również z partnerem realizującym wdrożenie, a obecnie świadczącym usługi serwisowe. Można powiedzieć także, że dzięki konsekwentnemu wdrażaniu narzędzi informatycznych w Centrum Medycznym Graniczna zoptymalizowana została praca całej placówki. Miarą tego sukcesu są efekty i opinie personelu oraz pacjentów” – powiedział Wojciech Kulbiński, Menedżer ds. Sprzedaży, Asseco Poland.

 

„Jesteśmy firmą, która od kilkunastu lat zajmuje się informatyzacją placówek medycznych. Współpraca z firmą Asseco, jako Srebrny Partner pozwala nam na realizację zaawansowanych projektów, czego najlepszym przykładem jest wdrożenie systemu mMedica w Centrum Medycznym Graniczna w Katowicach. Zadanie, które zostało przed nami postawione w tym projekcie musiało uwzględniać kilka kluczowych aspektów: komfortową i bezawaryjną pracę systemu, ochronę i zabezpieczenie gromadzonych tam danych, a także możliwość dalszej rozbudowy systemu o moduły, zapewniające integrację w obszarze e-Usług. Wszystkie te aspekty spełnia system Asseco – mMedica” – powiedział Michał Ferdyn, Współwłaściciel TMT SYSTEM.

 

SZPITAL UNIWERSYTECKI Z POLIKLINIKĄ NOVÉ ZÁMKY: POD OPIEKĄ TECHNOLOGII.

 

Klient.

 

Szpital uniwersytecki z polikliniką Nové Zámky, to należąca do Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej, nowoczesna jednostka medyczna, która obsługuje ok. 152 tys. pacjentów. Posiada 21 oddziałów i ok. 800 łóżek, a o jej właściwe funkcjonowanie dba ok. 1,3 tys. pracowników.

 

Władze placówki przykładają dużą wagę do jakości zarządzania oraz obsługi pacjentów. To właśnie dla podniesienia ich komfortu zdecydowały o konieczności poprawy niektórych obszarów funkcjonowania szpitala. Zależało im m.in. na redukcji papierowej obsługi dokumentów oraz poprawie dostępu do danych. Szpital chciał również usprawnić obszar związany z kontrolą i terminowością przeglądów sprzętu medycznego, ich kalibracją oraz metrologią, tak aby spełnić wymogi prawne i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania urządzeń medycznych. Przygotowywanie przeglądów, kontrola kosztów, i wiele innych czynności opartych na ręcznym wyszukiwaniu i zbieraniu informacji z wielu źródeł, wymagało dużo pracy administracyjnej. Pomimo wysiłków personelu niemożliwe było przygotowanie szczegółowych przeglądów i szacunków dotyczących wyposażenia jednostki. W konsekwencji niezwykle trudno było podjąć decyzję, czy inwestować w nowy sprzęt, czy też konserwować już istniejący. Dużą barierą był także brak dostępu do kosztów szczegółowych związanych z użytkowaniem pojedynczego urządzenia w całym cyklu jego życia. Dlatego, aby usprawnić ten obszar działalności, władze szpitala zdecydowały o wdrożeniu Medical Equipment Management – modułu systemu MEDINETO — autorskiego rozwiązania firmy eDocu, spółki z Grupy Asseco.

 

Wdrożenie.

 

Celem projektu, który rozpoczął się w kwietniu 2019 roku było usprawnienie procesów związanych z wyposażeniem medycznym oraz skutecznym zarządzaniem cyklem życia urządzeń. W jego ramach eDocu wdrożyło moduły odpowiadające za:

 • Przesyłanie przypomnień dotyczących kontroli BHP, certyfikatów wyposażenia technicznego oraz autoryzacji personelu.
 • Zarządzanie zadaniami dla techników kontrolujących urządzenia, z możliwością dodawania komentarzy, sprawdzania aktualizacji oraz umieszczania zdjęć i wideo.
 • Zapis wszystkich wykonanych prac serwisowych, takich jak czyszczenie, rewizje, próba ciśnieniowa.
 • Przegląd zadań i przypomnień związanych z każdym urządzeniem w kalendarzu.
 • Prowadzenie list zadań, które należy wykonać na określonym urządzeniu.
 • Raportowanie wszystkich zrealizowanych działań związanych z urządzeniem według typu, daty, organizacji lub osoby.

 

Projekt objął wszystkie urządzenia w szpitalu, które zostały oznaczone specjalnymi kodami QR. Pomimo, że wymagał przeprowadzenia pełnej migracji oraz importu danych został zrealizowany w rekordowym tempie 6 tygodni.

 

Obecnie wszystkie dokumenty, diagramy, schematy, samouczki, książki serwisowe, listy, rejestry pracy, czy umowy serwisowe są przechowywane w jednym systemie i można do nich dotrzeć w ciągu kilku sekund. System eDocu pozwolił też na stały nadzór nad całym sprzętem medycznym w szpitalu. Każde urządzenie zostało połączone za pomocą iTag (kod QR lub NFC), dzięki czemu użytkownik po zeskanowaniu go smartfonem otrzymuje pełne dane o urządzeniu na telefon.

 

MEDINETO na bieżąco monitoruje stan urządzeń i automatycznie powiadamia o potrzebie ich kontroli. Wszystkie instrukcje techniczne, kontakt z technikiem odpowiedzialnym za naprawę lub wgląd w historię napraw są również widoczne w systemie. Dlatego w przypadku uszkodzenia wystarczy zeskanować kod z urządzenia i w ten sposób zyskać szybki dostęp do danych technicznych i jego całej historii serwisowej. Dodatkowo pomaga uporządkować informacje o wymaganiach dotyczących konserwacji sprzętu medycznego. Śledzi cykl życia urządzeń oraz zakres ich działania, a także monitoruje wykonanie zadań przez podwykonawców. Dzięki bezpośrednim interaktywnym połączeniom między urządzeniami a bazą danych, technicy szpitala mają stały dostęp do aktualnych danych. Pozwala im to lepiej przygotować się do pracy i zawsze mieć przy sobie odpowiednie narzędzia oraz sprzęt. Z kolei etykiety iTag na urządzeniach ułatwiają im bezpośredni wgląd do informacji oraz list kontrolnych na miejscu.

 

Kluczowe korzyści.

 

Zaprojektowane przez eDocu rozwiązanie przyniosło liczne korzyści zarówno jednostce medycznej, jak i jej pracownikom. Były one widoczne natychmiast po zakończeniu wdrożenia. Były to m.in.:

 • Natychmiastowy dostęp do wszystkich danych i dokumentacji związanych z urządzeniem, co skróciło czas wyszukiwania odpowiednich informacji z godzin do sekund.
 • Prace administracyjne związane z kontrolą i podziałem kosztów głównego przeglądu sprzętu medycznego zostały zredukowane z ok. 3 dni do 10 sekund.
 • Centralny przegląd stanu urządzeń w czasie rzeczywistym umożliwiający szybkie podjęcie odpowiedniej decyzji.
 • Usprawnienie procesu zgłaszania problemów. Usterki są usuwane po zeskanowaniu przez personel odpowiednich kodów QR, co zwiększa dokładność identyfikacji urządzenia i skraca czas administracyjny do 5 sekund.

 

Projekt w liczbach:

5
sekund trwa identyfikacja urządzenia
6
tygodni zajęła realizacja projektu
10
sekund trwa pełna kontrola serwisowa
21
oddziałów szpitala korzystających z rozwiązania
152 tys.
pacjentów z dostępem do sprawnego sprzętu medycznego
04

Ochrona zdrowia