CASE STUDY BOOK

PGE DYSTRYBUCJA: Z DOBRZE POLICZONĄ ENERGIĄ.

 

Klient.

 

PGE Dystrybucja to jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce, który zatrudnia ok. 10 tys. pracowników. Wykorzystując posiadaną infrastrukturę sieciową, dba o zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej dla ponad 5,4 mln odbiorców, zamieszkujących łączny obszar 122 tys. km², stanowiący 38% powierzchni kraju. Posiada 7 oddziałów terenowych w tym m.in. w Zamościu oraz Rzeszowie.

 

Oddział Zamość prowadzi eksploatację sieci energetycznej oraz obsługę odbiorców w południowo-wschodniej Polsce na terenie dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego. Działa na obszarze ponad 15,2 tys. km², obsługująca ok. 434 tys. odbiorców z 27 miast oraz 141 gmin. Energię elektryczną przesyła liniami napowietrznymi i kablowymi o łącznej długości 36,1 tys. km.

 

Oddział Rzeszów działa na obszarze czterech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego o łącznej powierzchni ponad 16,3 tys. km². Swym zasięgiem obejmuje 147 gmin. Obsługuje prawie 700 tys. odbiorców, do których energię elektryczną przesyła liniami napowietrznymi i kablowymi o łącznej długości 39,3 tys. km.

 

Jednym z priorytetów działalności PGE Dystrybucja jest stała poprawa jakości świadczonych usług. Spółka realizuje ten cel poprzez konsekwentną rozbudowę i modernizację infrastruktury energetycznej oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych zarówno w sieciach oraz urządzeniach energetycznych, jak i w informatyce oraz telekomunikacji. W swoich dwóch oddziałach Rzeszów oraz Zamość wykorzystuje autorski system Asseco — AUMS Akwizycja Danych Odczytowych (AUMS ADO), którego rolą jest obsługa wszystkich procesów związanych z pozyskiwaniem danych z liczników energii elektrycznej. Rozwiązanie składa się z aplikacji centralnej oraz mobilnej, która została zainstalowana na urządzeniach przenośnych typu PSION, bazujących na systemie operacyjnym Windows CE. Jednak z czasem ten wykorzystywany przez kontrolerów sprzęt stał się dużym ograniczeniem, głównie z powodu jego dostępności, ceny oraz barier technologicznych. Dlatego w 2019 roku PGE Dystrybucja podjęła decyzję o zakupie nowych urządzeń. Ich obsługa wymagała nowoczesnej aplikacji mobilnej. Do realizacji tego projektu wybrała spółkę Asseco Poland, której zadaniem była budowa oraz implementacja rozwiązania w oddziałach Rzeszów i Zamość.

 

Wdrożenie.

 

Projekt rozpoczął się w październiku 2018 roku i trwał rok. Jego celem była budowa oraz wdrożenie aplikacji do odczytu liczników energii elektrycznej dla urządzeń z systemem Google Android. Nowe rozwiązanie miało zapewnić możliwość pracy na różnych typach urządzeń z systemem Androida, a także pozwolić na rozwój aplikacji w przyszłości. Dodatkowym wymaganiem było zachowanie kompatybilności z AUMS ADO, by wymiana kilkuset urządzeń mobilnych mogła być prowadzona stopniowo.

 

W pierwszym etapie projektu Asseco stworzyło prototyp aplikacji, która musiała być zgodna z poprzednim rozwiązaniem działającym na Windows CE. Było to konieczne do bieżącej weryfikacji poprawności działania aplikacji. Przeprowadzenie pełnych testów przez zespół Asseco nie było możliwe bez wsparcia pracowników PGE Dystrybucja, którzy przez pewien czas pracowali równolegle na dwóch urządzeniach – starym (PSION) oraz nowym z systemem Android. Pozwoliło to również na przetestowanie różnych sprzętów i weryfikację tego, jak zachowują się one w terenie, co ułatwiło wybór najlepszego.

 

Usprawnienia i dostosowanie aplikacji dla oddziałów PGE dotyczyło zwłaszcza obszarów współpracy z różnymi licznikami energii elektrycznej, odczytywanymi poprzez sondę optyczną połączoną z urządzeniem mobilnym, a także optymalizację pracy kontrolerów w terenie. Sama aplikacja, choć dostosowana do wybranego przez PGE Dystrybucja konkretnego modelu urządzenia, może działać nawet na smartfonie z systemem Android.

 

Projekt, który zakończył się w październiku 2019 roku był realizowany przez 6 specjalistów Asseco, którzy na bieżąco reagowali na sugestie i potrzeby klienta. PGE Dystrybucja do końca 2020 roku planuje wymienić pozostałe urządzenia, dzięki czemu wszyscy jej pracownicy będą mogli korzystać z nowoczesnego rozwiązania dostarczonego przez Asseco. Spółka zakłada też dalszy rozwój aplikacji, tak by w pełni wykorzystać nowe możliwości sprzętu np. w zakresie obsługi aparatu fotograficznego oraz nawigacji GPS.

 

Kamienie milowe projektu.

 

 • Październik 2018
  uruchomienie projektu i dostosowanie wersji prototypowej aplikacji do pracy w środowisku produkcyjnym.
 • Maj 2019
  przekazanie pierwszej wersji aplikacji mobilnej do PGE, start testów.
 • Wrzesień 2019
  uruchomienie produkcyjne w Oddziale Zamość.
 • Październik 2019
  uruchomienie produkcyjne w Oddziale Rzeszów.
 • Październik 2019
  odbiór prac i zakończenie projektu.

 

Kluczowe korzyści.

 

PGE Dystrybucja dysponuje obecnie nowoczesnym rozwiązaniem, które posiada duże możliwości konfiguracyjne nie tylko urządzeń wykorzystywanych przez kontrolerów, ale również samej aplikacji. Zapewnia większą wygodę obsługi programu i podnosi poziom bezpieczeństwa danych wrażliwych.

 

Uruchomienie nowej aplikacji na bazie systemu operacyjnego Android zapewniło oddziałom PGE Dystrybucja dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych urządzeń mobilnych — począwszy od smartfonów po skomplikowane urządzenia przemysłowe. Dzięki temu wyeliminowano ograniczenia związane z wyborem dostawcy oraz sprzętu.

 

Wdrożenie rozwiązania pozwoliło na wykorzystanie nowych funkcji sprzętu, dzięki czemu np. w przypadku wystąpienia anomalii podczas odczytu licznika, kontroler może wykonać fotografię układu pomiarowego i powiązać je z konkretnym procesem biznesowym.

 

Realizacja projektu podniosła komfort i efektywność pracy kontrolerów w terenie. Pozwoliła na znaczną poprawę szybkości działania urządzenia i zainstalowanej aplikacji, a tym samy skróciła czas potrzebny na przygotowanie zlecenia odczytu licznika energii elektrycznej, który trwa obecnie ok. 10 sekund.

 

Projekt w liczbach.

1
rok trwała realizacja projektu
~ 6 osób
pracowało po stronie Asseco
< 10
sekund trwa przygotowanie zlecenia odczytu
~ 200
urządzeń, które docelowo będą korzystać z aplikacji
~ 200
pracowników, którzy docelowo będą korzystać z rozwiązania

„Realizacja projektu miała na celu usprawnienie pracy osób, które w terenie pozyskują odczyty z liczników energii elektrycznej. Nowe oprogramowanie na nowych urządzeniach działa znacząco szybciej od starego rozwiązania, daje także duże możliwości rozwoju. Dodatkowo zwiększono poziom bezpieczeństwa wrażliwych danych przetrzymywanych na urządzeniach inkasenckich poprzez integrację z oprogramowaniem klasy MDM. Obecnie stopniowo przygotowujemy urządzenia z zainstalowanym AUMS ADO i oddajemy je kolejnym kontrolerom. Zbieramy także uwagi i spostrzeżenia od użytkowników, na bieżąco przekazując je do wykonawcy. Zależy nam na dalszym rozwoju aplikacji, wykorzystując nowe możliwości sprzętowe urządzeń” – powiedział Marek Osiński, p.o. Kierownika Wydziału Informatyki, PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów.

 

„Od lat współpracujemy z Grupą PGE, realizując projekty o różnym stopniu złożoności, zapewniając zarówno usługi serwisowe, wdrożeniowe jak i rozwojowe. Istotnym umocnieniem tej współpracy był wybór Asseco, jako partnera do dalszego rozwoju systemów i aplikacji dla Spółki z grupy PGE. Cieszę się, że po raz kolejny nam zaufano” – powiedziała Magdalena Kaczmarek, Dyrektor Działu Sprzedaży, Asseco Poland.

 

„Od początku realizacja projektu była dużym wyzwaniem. Pracując w terenie, przy pozyskiwaniu odczytów liczników energii elektrycznej, każde wystąpienie problemu z aplikacją jest bardzo dużą uciążliwością dla użytkownika. W praktyce każdy typ licznika posiada inny sterownik, inaczej też wygląda z nim komunikacja, dlatego zależało nam by nasza aplikacja podnosiła komfort codziennej pracy kontrolerów. Jest ona dużym krokiem w rozwoju jednego z naszych flagowych systemów – AUMS ADO” – powiedział Dawid Materna, Kierownik Projektu, Asseco Poland.

 

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ: WDROŻENIE BEZ USTEREK.

 

Klient.

 

Pražská Plynárenská, a.s. jest jednym z głównych dostawców energii w Republice Czeskiej. W jej skład wchodzą spółki zależne m.in.: Pražská Plynárenská Distribuce, a.s. (PPD) oraz Pražská Plynárenská Servis Distribuce, a.s. (PPSD), które obsługują gazociągi o łącznej długości sięgające 4,5 tys. km i dostarczają gaz ziemny do ok. 420 tys. miejsc poboru w Pradze i sąsiadujących gminach.

 

Zadaniem PPD jest bezpieczna eksploatacja, utrzymanie i odnowienie sieci dystrybucji gazu w stolicy Czech. Spółka posiada wysokiej jakości zaplecze techniczne i pracowników, którzy mają długoletnie doświadczenie w eksploatacji oraz budowie instalacji gazowych. Z kolei PPSD świadczy m.in. kompleksowe usługi związane z ich serwisem, naprawami oraz konserwacją. Działa także w obszarze tak zwanych instalacji odbioru gazu oraz przemysłowych gazociągów.

 

PPD oraz PPSD zależało na poprawie współpracy pomiędzy spółkami, dlatego zdecydowały się na realizację projektu „Mobilne wsparcie dla pracowników terenowych”. Miał on usprawnić komunikację i zapewnić lepszą efektywność działań serwisowych w terenie. Za wdrożenie rozwiązania odpowiedzialne było Asseco Central Europe (ACE), spółka z Grupy Asseco.

 

Wdrożenie.

 

Celem projektu, który rozpoczął się w 2016 roku była budowa oprogramowania zapewniającego wsparcie pracowników terenowych PPSD w obszarach:

 • audyt techniczny i działania kontrolne,
 • eliminacja usterek,
 • kontrola szczelności sieci.

 

Nowy system miał umożliwić PPD — operatorowi systemu dystrybucyjnego, planowanie zadań serwisowych w Systemie Informacji Operacyjnej i Technicznej oraz zlecanie ich wykonawcy, czyli PPSD.

 

Pierwszym etapem projektu była dokładna analiza potrzeb klienta, na podstawie której ACE stworzyło szczegółową koncepcję budowy nowego systemu. W kolejnym spółka opracowała, a następnie dostarczyła rozwiązanie mobilne, obejmujące następujące funkcjonalności:

 

 • synchronizacja zleceń, w tym wszystkie dodatkowe informacje dla pracowników dostarczane bezpośrednio do ich miejsc działania,
 • nawigacja do urządzeń sieci dystrybucyjnej lub do miejsca pracy,
 • opis zadania, wykaz i szczegóły wyposażenia systemu dystrybucji,
 • wizualizacja obiektów systemu dystrybucji na mapie, w tym informacje opisowe,
 • interaktywne formularze dla konkretnego sprzętu lub rodzaju zadania,
 • prowadzenie ewidencji usterek,
 • raportowanie o wykonanej pracy, w tym o liczbie godzin, wykorzystanych materiałach, pojazdach i poniesionych kosztach,
 • tworzenie dokumentacji fotograficznej i automatyczne przypisywanie jej do zleceń.

 

Proces podziału zadań do wykonania jest oparty na różnych typach zleceń w Systemie Informacji Operacyjnej i Technicznej, które dyspozytor przydziela poszczególnym pracownikom terenowym. W swoich urządzeniach przenośnych (tabletach) mają oni wgląd do interaktywnej bazy zleceń, która może być filtrowana według priorytetu lub planowanego terminu realizacji poszczególnych zadań.

 

W ramach projektu ACE stworzyło też nowy interfejs dla rozwiązań współpracujących z aplikacją, co zapewniło jej integrację z Systemem Informacji Operacyjnej i Technicznej oraz System Informacji Geograficznej (GIS). Spółka była również odpowiedzialna za przeprowadzenie szkoleń dla personelu.

 

Aplikacja Asseco Central Europe została zbudowana w oparciu o zaawansowaną technologię Workforce Management Solution (WFMS) i dostosowana do potrzeb Pražská Plynárenská. Jest przeznaczona dla urządzeń mobilnych z systemem Android. Obecnie korzysta z niej ok. 80 pracowników terenowych PPSD.

 

Kluczowe korzyści.

 

 • Wsparcie w zakresie przydzielania i przyjmowania zleceń serwisowych pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego (PPD), a dostawcą usług (PPSD).
 • Możliwość stałej weryfikacji postępu prac.
 • Eliminacja papierowych zleceń, zapisów i ręcznie tworzonych raportów, co pozwoliło na znaczną redukcję kosztów.
 • Optymalizacja zasobów i skrócenie czasu obsługi zleceń.
 • Dostęp do aktualnych informacji w jednym miejscu w celu wsparcia procesów decyzyjnych pracowników terenowych.
 • Bieżące gromadzenie danych dotyczących stanu wyposażenia systemu dystrybucyjnego, w oparciu o audyt techniczny i działania kontrolne (awarie, usterki, pomiary diagnostyczne), które są wykorzystywane jako informacje pomocnicze podczas planowania konserwacji sieci.

 

Projekt w liczbach:

4,5 tys. km
gazociągów
80
pracowników terenowych PPSD korzystających z rozwiązania
420 tys.
miejsc poboru gazu ziemnego
> 700
zleceń wysyłanych w miesiącu za pośrednictwem aplikacji

ORANGE POLSKA: CYFROWA HURTOWNIA MOŻLIWOŚCI.

 

Klient.

 

Orange Polska, spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest częścią Grupy Orange, wiodącego dostawcy usług telekomunikacyjnych w Polsce, Europie i na świecie. Orange dostarcza komórkowe i stacjonarne usługi telekomunikacyjne, w tym połączenia głosowe, usługi przesyłania wiadomości i treści, dostęp do Internetu oraz telewizję. Ponadto świadczy usługi ICT (Information and Communications Technology), dzierżawy łączy oraz transmisji danych. Zajmuje się również budową infrastruktury telekomunikacyjnej, sprzedażą sprzętu telekomunikacyjnego, a także prowadzi działalność obrotu energią elektryczną.

 

W Polsce spółka jest liderem rynku telefonii mobilnej, Internetu oraz transmisji danych. Jako wiodący operator oferuje kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dostępne w całym kraju. Jej celem jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom, a w efekcie osiągnięcie pozycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, multimedialnych i rozrywkowych.

 

Stały rozwój oferty oraz rosnąca liczba klientów sprawiły, że operator zdecydował się na uruchomienie nowoczesnego środowiska do ich obsługi oraz zastąpienie dotychczasowego systemu billingowego nowym, bardziej wydajnym rozwiązaniem. Orange Polska chciał w ten sposób usprawnić prowadzenie rozliczeń ok. 1 mln usług, świadczonych dla kilkuset tysięcy abonentów z sektora B2B oraz kilkudziesięciu operatorów z rynku hurtowego. Do realizacji tego wymagającego projektu wybrał Asseco Poland.

 

Wdrożenie.

 

Celem projektu było wdrożenie nowoczesnego, elastycznego systemu billingowego opartego o OBRM (Oracle Billing and Revenue Management), który zapewni Orange możliwość dalszej rozbudowy oraz dostęp do zaawansowanych usług. Miał on nie tylko działać online, ale także pozwolić na rejestrację wszystkich operacji w trybie rzeczywistym z zachowaniem pełnej historii klientów. Asseco Poland było zobowiązane do spełnienia szeregu wytycznych, w tym bardzo wysokich wskaźników dotyczących zgodności faktur pomiędzy nowym a starym systemem.

 

Kluczową częścią projektu było wyłączenie starego rozwiązania, co wymagało przeprowadzenia jednej z największych migracji danych na polskim rynku telekomunikacyjnym oraz jednej z największych w Europie. Wszystkie funkcjonalności starego systemu musiały znaleźć odzwierciedlenie w nowym środowisku billingowym (tzw. AS-IS), aby w pełni odwzorować dotychczas działające procesy biznesowe.

 

Największym wyzwaniem przy tym wdrożeniu była wielkość oraz złożoność rozwiązania, współzależność modułów oraz brak spójnego i ujednoliconego zarządzania jakością kodu, wymuszonego czynnikami zewnętrznymi jak. np. użycie różnych technologii oraz systemów. Jego realizacja wymagała od Asseco bardzo dobrej organizacji pracy programistów, którzy działali pod dużą presją czasu. Poruszali się też w wielu środowiskach programistycznych i testowych, a dodatkowo obowiązywały ich skomplikowane oraz czasochłonne procedury instalacji środowisk.

 

Kolejnym dużym wyzwaniem było nadążanie za zmianami i nowymi funkcjonalnościami, które w międzyczasie były wprowadzane do starego systemu billingowego, co wymagało dokładnej weryfikacji jakości wdrażanego oprogramowania na każdym etapie projektu. W tym celu zespół projektowy musiał wykonać testy odbiorcze dla ok. 5 tys. przypadków testowych (TC, z ang. Test Cases). Przygotowanie systemu o tak dużej skali nie było by możliwe bez wykorzystania ACTE PLATFORM — autorskiego rozwiązania Asseco, które zapewniło automatyzację testów wewnętrznych, dzięki czemu zminimalizowało ryzyko związane z wystąpieniem ewentualnych błędów. Pozwoliło to na zwiększenie efektywności całego procesu i redukcję liczby powtarzalnych czynności testowych. Dzięki ACTE zmiany były implementowane w modelu Continuous Delivery, który zarówno w trakcie wdrożenia, jak i pierwszych miesięcy pracy systemu był istotnym elementem powodzenia projektu. Ze względu na wagę rozwiązania oraz jego złożoność, komplet testów regresyjnych był wykonywany każdorazowo, przy wprowadzaniu nawet najmniejszych zmian i trwał zaledwie kilkadziesiąt minut.

 

W trakcie migracji, w ciągu 72 godzin, przeniesiono dane ewidencyjne, dane usług, komplet rekordów rozliczeniowych, a także dane historyczne klientów Orange Polska, korzystających łącznie z blisko 1 mln usług. Odbyło się to podczas jednej operacji, przy równoczesnym utrzymaniu poziomu świadczonych usług oraz bieżącej pracy operacyjnej, prowadzonej w zakresie niezbędnym m.in. do spełnienia wymagań regulatora. Projekt, który zakończył się w 2018 roku był przeprowadzony przy ścisłej współpracy zespołów Orange i Asseco, bez której realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.

 

Kamienie milowe projektu.

 

 • Określenie wymagań.
 • Analiza.
 • Implementacja zmian w systemie oraz środowisku zintegrowanym.
 • Testy rozwiązania oraz migracji.
 • Migracja klientów do nowego systemu.
 • Uruchomienie produkcyjne i przełączenie rozwiązań.
 • Stabilizacja systemu.
 • Aktualizacja do najnowszej, dostępnej wersji.

 

Kluczowe korzyści.

 

Wdrożenie nowego systemu znacznie usprawniło prowadzenie rozliczeń abonentów z sektora B2B oraz z operatorami rynku hurtowego. Dodatkowym atutem okazała się architektura rozwiązania, która umożliwia jego dalszą rozbudowę. Dzięki realizacji projektu, Orange Polska dysponuje nowoczesnym, skalowalnym oraz wydajnym systemem billingowym, który jest zgodny z potrzebami tak dużego operatora telekomunikacyjnego.

 

Nowe rozwiązanie zapewniło Orange Polska wysoki poziom konfiguracji i personalizacji, a także łatwą integrację z innymi systemami. Umożliwiło też skrócenie „Time to Market” dla fakturowania towarów i usług dodatkowych.

 

Projekt w liczbach.

1 mln
usług rozliczanych przez system
~ 5 tys.
TC w ramach testów odbiorczych
60
specjalistów Asseco zaangażowanych w realizację projektu
72
godziny trwała migracja systemu
> 216 tys.
wypitych filiżanek kawy

„Nowy system bilingowy daje możliwość oferowania zaawansowanych usług konwergentnych. W przyszłości będziemy mogli rozwijać funkcjonalności systemu i na bieżąco dostosowywać go do naszych potrzeb. Wszystko to przekłada się na wyższą jakość obsługi naszych klientów, która jest dla nas nadrzędnym celem” – powiedział Bruno Chomel, CIO, Orange Polska.

 

„W ramach naszej współpracy z Orange, która rozpoczęła się ponad 25 lat temu, braliśmy udział w wielu projektach informatycznych o różnej skali trudności. Naszym zadaniem był rozwój oraz utrzymanie wybranych grup systemów. Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny wesprzeć Orange w budowaniu nowoczesnych rozwiązań. To przykład dużego zaufania klienta i potwierdzenie kompetencji zespołu Asseco” – powiedział Paweł Piwowar, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

 

„Był to przełomowy projekt, którego realizacja okazała się ogromnym wyzwaniem. Przygotowaliśmy nowy system billingowy, przenieśliśmy dane klientów wraz z pełną historią i nie zachwialiśmy działalności operacyjnej firmy, a przełączenie pomiędzy rozwiązaniami przebiegło płynnie. Sukces ten nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania zespołu i wsparcia technologicznego, jakie zapewnił nam system ACTE. Dzięki niemu zachowaliśmy równowagę podczas realizacji wymagających i skomplikowanych działań” – powiedziała Milena Siepiela, Kierownik Projektu, Asseco Poland.

 

„Dzięki wykorzystaniu ACTE mogliśmy zarówno w trakcie trwania prac projektowych, jak i podczas wdrażania kolejnych modyfikacji, zapewnić szybką i bezpieczną weryfikację systemu przed jego uruchomieniem produkcyjnym. Automatyzacja testów regresyjnych była jednym z ważniejszych procesów, który umożliwił skuteczną, a przede wszystkim bezpieczną realizację tego złożonego projektu. Nie było tu miejsca na szukanie kompromisu pomiędzy jakością a czasem dostawy i to właśnie m.in. system ACTE pozwolił nam z sukcesem zrealizować wszystkie cele” – powiedział Sławomir Madej, Dyrektor Operacyjny, Asseco Poland.

 

05

Utility i telekomunikacja