CASE STUDY BOOK

ATLANTICO EUROPA: OTWARTY NA NEOBANKING.

 

Klient.

 

ATLANTICO Europa to portugalski bank detaliczny, który specjalizuje się w obsłudze depozytów długoterminowych. Od 2009 roku świadczy wysokiej jakości usługi finansowe dla klientów z ponad 60 krajów. Pomimo dość krótkiej historii, bank jest bardzo dynamicznie rozwijającą się instytucją, która dużą wagę przywiązuje zarówno do podnoszenia swojej konkurencyjności, jak i wygody użytkowników, dlatego chętnie wprowadza innowacje.

 

W 2019 roku z powodu spadku marży na stopach procentowych, bank stanął przed wyzwaniem związanym z poszukiwaniem nowych źródeł przychodów. Chciał także wykorzystać potencjał biznesowy związany z rozwojem europejskiego rynku płatności, spowodowany wprowadzeniem dyrektywy PSD2, dlatego szukał narzędzi, które zapewnią mu możliwość poszerzenia współpracy z fintechami.

 

ATLANTICO Europa od 2018 roku korzystał z ACM (Advanced Card Management) — systemu Asseco PST, który obsługiwał m.in. operacje na kartach debetowych, kredytowych i przedpłaconych. Ponieważ europejski rynek płatności rozwinął się wraz z inicjatywą PSD2, oczywiste było, że także i ACM musiał zostać rozszerzony, by zapewnić bankowi wejście w nowy obszar biznesowy. System w 100% skupia się na usługach, dlatego najkrótszą drogą do osiągniecia tego celu było stworzenie na jego podstawie Payments Services Hub — platformy płatniczej dla fintechów. W ten sposób bank mógł pozyskać kanał zdolny do obsługi ogromnego wolumenu transakcji. Do realizacji tego projektu bank wybrał Asseco PST, spółkę z Grupy Asseco.

 

Wdrożenie.

 

Głównym celem projektu było stworzenie i wdrożenie Payments Services Hub, nowego modułu systemu ACM. Miał on być w pełni skalowalny, zarówno jeśli chodzi m.in. o kanał końcowy — bramkę dla fintechów, jak i księgowanie, rozliczanie transakcji, obliczanie prowizji, czy generowanie księgi rachunkowej.

 

System ACM już wcześniej był dostosowany do dyrektywy PSD2. Obsługiwał też płatności natychmiastowe oraz SEPA (ang. Single Euro Payments Area), a także system lokalnych usług płatniczych (m.in. doładowanie telefonów na kartę przedpłaconą i kart transportowych, opłacanie faktur, podatków). Dzięki temu projekt mógł skupić się na dwóch głównych obszarach:

 • Obsłudze przez system dużych wolumenów transakcji przy niewielkiej liczbie klientów (fintechy). Dodatkowo miał on zapewnić przetwarzanie współistniejących transakcji na jednym rachunku DDA (ang. Demand Deposit Account), jednocześnie pozostawiając dostępne saldo w nienaruszonym stanie.
 • Automatycznym przetwarzaniu zwrotów z rachunku DDA, w celu zapewnienia całodobowej, nieprzerwanej usługi oraz stałego monitorowania ksiąg rachunkowych i rozliczeniowych.

 

Projekt trwał 3 miesiące i został przeprowadzony przy udziale niewielkiego zespołu 4 programistów, a jego realizacja pozwoliła na osiągnięcie wszystkich zakładanych celów.

 

Bank ATLANTICO Europa wspólnie z Asseco PST zbudował nową platformę Payments Services Hub umożliwiającą poszerzenie współpracy z fintechami, stworzenie nowego obszaru biznesowego i wygenerowanie większych przychodów.

 

Kluczowe korzyści.

 

Realizacja projektu zapewniła bankowi ATLANTICO Europa możliwość poszerzenia oferty, co pozwoliło nie tylko na sprawne udostępnianie nowych usług, ale także otwarcie się na nowych klientów. Payments Services Hub stał się dla ATLANTICO Europa kolejnym źródłem dochodów, które w 2019 roku odpowiadało za około 14% przychodów banku. Prowizje i opłaty interchange pobierane przez bank wraz z odsetkami od linii kredytowych całkowicie zmieniły charakter działalności biznesowej instytucji.

 

Projekt w liczbach:

3
miesiące trwało wdrożenie
4
programistów realizowało projekt
14 %
przychodów ATLANTICO Europa w 2019 pochodziło z Payments Services Hub

BANCO SABADELL: Z DUCHEM CZASU.

 

Klient.

 

Banco Sabadell to czwarta pod względem wielkości aktywów prywatna grupa bankowa w Hiszpanii, która bardzo prężnie się rozwija. W 2019 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 768 mln euro, co oznacza wzrost o 134% rok do roku. Zatrudnia ponad 24 tys. pracowników i oferuje pełen zakres usług finansowych, których wspólnym mianownikiem jest profesjonalizm oraz zapewnienie najwyższych standardów obsługi.

 

Bank swoją ofertę kieruje nie tylko do klientów indywidualnych i korporacyjnych, ale dba również o świadczenie nowoczesnych usług organizacjom pozarządowym oraz instytucjom religijnym. To właśnie z myślą o nich zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań informatycznych, które wprowadzą hiszpańskie kościoły w XXI wiek i usprawnią sposób przekazywania im środków finansowych. Do realizacji tego projektu wybrał Necomplus, spółkę z Grupy Asseco.

 

Wdrożenie.

 

Celem tego wyjątkowego projektu, który rozpoczął się w czerwcu 2018 roku było wdrożenie systemu eDonations w kościołach i tym samym umożliwienie wiernym przekazywania darowizn w formie elektronicznej. Oznaczało to modernizację jednej z najstarszych, bardzo tradycyjnych instytucji, której członkowie nie mieli wcześniej styczności z płatnościami zbliżeniowymi w kościołach. Necomplus zależało na stworzeniu nowatorskiego rozwiązania, które dzięki wykorzystaniu technologii NFC (ang. Near Field Communication) pozwoli użytkownikom na przekazywanie datków za pomocą kart kredytowych, smartfonów lub zegarków. Duże znaczenie miał tu również wygląd oraz sposób instalacji urządzeń POS, dlatego w pierwszym etapie projektu zbudowane zostały specjalne pulpity kościelne wraz z uchwytami dla terminali, a w kolejnym stojaki na świece wotywne.

 

Necomplus wdrożył także w Banco Sabadell oprogramowanie dostosowane do Vx680 POS z dostosowaną funkcjonalnością oraz interfejsem użytkownika dla darowizn.

 

Spółka zapewniła:

 • dostęp do statystyk sieciowych, które można filtrować według m.in. punktów poboru darowizn, ich typów oraz terminali,
 • wgląd do map online, wyświetlających instalacje eDonations,
 • integrację z systemem Necomplus PI do zarządzania instalacjami i konserwacją eDonations.

 

Projekt został zakończony w listopadzie 2018 roku, a za jego realizację odpowiadał 4 osobowy zespół specjalistów IT Necomplus. W początkowej fazie te pionierskie terminale zostały zainstalowane w ponad 240 parafiach na terenie Hiszpanii. W 2019 roku powstała bardziej wszechstronna, przenośna wersja ekosystemu eDonations. Rozszerzono ją o specjalne, personalizowane puszki na datki, będące równocześnie terminalami. Umożliwiają one zarówno zbiórkę gotówki, jak i przekazywanie środków drogą elektroniczną. Użytkownicy nie potrzebowali wiele czasu aby przekonać się do nowego rozwiązania w kościołach. Przyczyniła się do tego prostota i intuicyjność obsługi, które sprawiły, że początkowa bariera szybko zniknęła.

 

eDonations to system umożliwiający bezgotówkowe zbieranie darowizn, z którego korzysta ponad 440 podmiotów, takich jak fundacje i organizacje pozarządowe oraz instytucje religijne. Posiada wysoki poziom personalizacji, dzięki czemu może być użyty przez każdą organizację, która otrzymuje wsparcie finansowe zarówno w formie gotówkowej, jak i cyfrowej. Wykorzystuje łatwe w transporcie urządzenia POS, które zapewniają szybki transfer zebranych funduszy oraz ich lepsze zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą.

 

Kluczowe korzyści.

 

eDonations to pionierskie rozwiązanie, które jako pierwsze zaczęło oferować funkcjonalności do cyfrowej obsługi procesu przekazywania darowizn. Z jego pomocą udało się przeprowadzić modernizację jednej z najstarszych instytucji na świecie i wprowadzić ją w świat nowoczesnych technologii.

 

Dzięki eDonations wierni mogą dokonywać szybkich płatności kartą, telefonem lub zegarkiem.

 

Oprogramowanie Necomplus odegrało kluczową rolę w przejściu od gotówkowych do cyfrowych darowizn. Wygoda, intuicyjność oraz bezpieczeństwo tego sposobu zbierania środków sprawiają, że eDonations zyskuje na popularności. Ponad 4000 podmiotów w Hiszpanii deklaruje chęć wykorzystania systemu, by za jego pośrednictwem poprawić finansowanie swoich projektów społecznych.

 

Rozwiązania wdrożone w kościołach zwiększyły liczbę przekazywanych darowizn o 25% i stały się dużym udogodnieniem dla osób, które nie zawsze mają przy sobie gotówkę. Dzięki eDonations wierni zamiast wrzucać pieniądze na tacę, mogą dokonywać szybkich płatności kartą, telefonem lub zegarkiem.

 

Projekt w liczbach:

4
specjalistów odpowiedzialnych za wdrożenie
> 4 tys.
podmiotów w Hiszpanii deklarujących chęć wdrożenia systemu
5
miesięcy trwała realizacja projektu
> 240
parafii korzystających z eDonations

 

„Celem tego projektu było nie tylko zwiększenie rentowności banku, ale przede wszystkim wsparcie naszych klientów w przejściu przez proces cyfryzacji. Dlatego instytucje ponoszą tylko zmniejszoną prowizję, która pokrywa koszty operacyjne wynikające z korzystania z systemu. Dzięki temu niemal cała darowizna jest przekazywana instytucji” – powiedział Santiago Portas, Dyrektor Instytucji Religijnych, Banco Sabadell.

 

BIURO UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH REPUBLIKI LITWY: NA WSZELKI WYPADEK.

 

Klient.

 

Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Republiki Litwy (BUK) jest stowarzyszeniem zrzeszającym 8 firm ubezpieczeniowych w kraju. Jego celem jest m.in. koordynacja działań związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym od odpowiedzialności cywilnej (OC). BUK prowadzi także centrum informacyjne i jest organem zajmującym się roszczeniami oraz wypłatą odszkodowań.

 

Stowarzyszenie przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa i komfortu kierowców, dla których wypadki i kolizje drogowe są zawsze stresującym przeżyciem, a wypełnianie związanego z nim zgłoszenia zabiera zwykle sporo czasu. Dlatego zdecydowało się na wdrożenie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na uproszczenie tego procesu. W tym celu podjęło współpracę z Asseco Lithuania, spółką z Grupy Asseco, której zadaniem było stworzenie dwóch rozwiązań — aplikacji Draudimoivykiai.lt do zgłaszania wypadków drogowych oraz samoobsługowego systemu do zarządzania historią zdarzeń drogowych i dokumentami ubezpieczeniowymi.

 

Wdrożenie.

 

Wdrożenie rozpoczęło się w listopadzie 2018 roku i miało na celu stworzenie nowatorskich narzędzi informatycznych, które umożliwiają inteligentne zarządzanie procedurą powypadkową — zarówno po stronie kierowców, jak i firm ubezpieczeniowych. Głównym założeniem było tu usprawnienie procesu zgłaszania wypadków drogowych oraz obsługi związanych z nimi dokumentów ubezpieczeniowych. Nowe aplikacje miała cechować intuicyjność, niezawodność, wysoka dostępność oraz sprawność działania, która z jednej strony ułatwi i przyspieszy pracę stowarzyszenia oraz firm ubezpieczeniowych, a z drugiej zapewni im dostęp do informacji o zdarzeniu natychmiast po wypełnieniu zgłoszenia.

 

Wszyscy litewscy kierowcy zyskali dostęp do internetowego systemu zgłaszania wypadków i kolizji drogowych.

 

W tym celu Asseco Lithuania wdrożyło w BUK dwa rozwiązania, z których pierwsze — Draudimoivykiai.lt, czyli aplikacja do zgłaszania wypadków została wyposażona w mobilny podpis elektroniczny, funkcje uwierzytelniania Smart-ID oraz dodatkową możliwość logowania się przy użyciu konta Google lub Facebook. Rozwiązanie zapewniło następujące funkcjonalności:

 • Zgłoszenie wypadku drogowego z możliwością wezwania pogotowia ratunkowego 112.
 • Wypełnienie numerów tablic rejestracyjnych pojazdów i ich weryfikacja w rejestrze BUK.
 • Zautomatyzowane wypełnianie danych osobowych i kontaktowych zarejestrowanych użytkowników.
 • Weryfikacja poprawności wiadomości e-mail dla niezarejestrowanych użytkowników.
 • Wgrywanie zdjęć lub rysowanie szkicu wypadku drogowego.
 • Definiowanie szkód, okoliczności, a także raportowanie czasu i miejsca wypadku za pomocą lokalizacji GPS.
 • Potwierdzenie przez sprawcę odpowiedzialności za wypadek.
 • Podpisanie zgłoszenia przez obu kierowców i złożenie go w Systemie Informacyjnym BUK.
 • Generowanie pliku zgłoszenia i informowanie użytkowników o kolejnych krokach.

 

Wdrożenie aplikacji wymagało zmiany protokołu danych dla zgłoszeń wypadków, dlatego Asseco Lithuania zadbało o jego ujednolicenie z urzędowym rejestrem adresów. Dodatkowo zapewniło możliwość dodawania współrzędnych GPS do formularza zgłoszeniowego dotyczącego zdarzenia. Udostępniło także wersję demonstracyjną aplikacji, dzięki czemu kierowcy mogą ją wcześniej wypróbować.

 

Druga aplikacja, której rolą było wsparcie pracowników BUK i firm ubezpieczeniowych zapewniła:

 • Przypomnienia o wygasających umowach ubezpieczenia, zawiadomienia o stanie zarejestrowanego wypadku.
 • Monitoring historii wypadków drogowych, dokumentów ubezpieczeniowych oraz należności dla BUK.
 • Składanie wniosków informacyjnych oraz zgłoszeń o wypłatę świadczeń ubezpieczeniowych.
 • Zgłoszenie o odszkodowanie dla wypadków z innych krajów Europy.

 

Wdrożenie wymagało przeprowadzenia integracji rozwiązań z systemem informacyjnym BUK. Zakończyło się w listopadzie 2019 roku i było realizowane przez 5-osobowy zespół Asseco Lithuania, który na bieżąco reagował na potrzeby i sugestie klienta. W projekcie wzięło udział także 3 specjalistów BUK oraz eksperci każdej z 8 firm ubezpieczeniowych.

 

System Informacyjny BUK jest rozwijany przez Asseco Lithuania od 2002 roku. Jego celem jest gromadzenie, przechowywanie i dystrybucja danych o wystawionych polisach ubezpieczeniowych w oparciu o pojedynczą, centralną bazę BUK. Dodatkowo zapewnia on funkcjonalność zarządzania roszczeniami, usługę analizy danych i jest zintegrowany z ponad 20 systemami innych instytucji, w tym m.in. rejestrów policji oraz banków. Funkcjonalności systemu są regulowane przez ustawę o obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym OC.

 

Kamienie milowe projektu.

 • Przygotowanie protokołu danych dla zgłoszeń wypadków.
 • Stworzenie szczegółowego projektu graficznego interfejsu.
 • Opracowanie pilotażowej wersji aplikacji.
 • Testowanie wersji pilotażowej.
 • Ujednolicenie protokołu danych z urzędowym rejestrem adresów oraz dodanie współrzędnych GPS do dokumentów.
 • Testy odbioru aplikacji.

 

Kluczowe korzyści.

 

Realizacja projektu zapewniła wszystkim kierowcom Republiki Litwy dostęp do bardzo wygodnego rozwiązania, które zapewnia możliwość zgłaszania wypadków i kolizji drogowych online. Dzięki aplikacji mogą oni przeprowadzić cały proces od razu po zdarzeniu i w ten sposób ograniczyć czas potrzebny na odręczne wypisywanie dokumentów.

 

Rozwiązanie krok po kroku asystuje użytkownikowi w procesie dokumentowania zdarzenia, robienia zdjęć, etc. Przekazuje wszystkie niezbędne wskazówki potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku, co pozwala na eliminację ewentualnych błędów. Umożliwia też zebranie niezbędnych informacji od innych kierowców uczestniczących w wypadku.

 

Dzięki automatycznemu przesyłaniu zgłoszenia zarówno BUK, jak i zrzeszone w nim firmy ubezpieczeniowe zyskały natychmiastową wiedzę o zdarzeniach z udziałem ich klientów. Dysponują też narzędziem, które usprawnia obsługę zgłoszeń i upraszcza związane z tym formalności. Za jego pośrednictwem mogą na bieżąco monitorować historię spraw i są informowani m.in. o wygasających umowach oraz statusie administracyjnym zgłoszonych wypadków drogowych.

 

Projekt w liczbach:

~ 1,5 mln
potencjalnych odbiorców rozwiązania
2
nowe systemy Asseco Lithuania dla BUK
> 4,7 tys.
zarejestrowanych użytkowników
20
użytkowników wewnętrznej aplikacji
> 600
zgłoszeń wypadków zarejestrowanych przez aplikację w ciągu pierwszych 5 miesięcy
02

Płatności i ubezpieczenia